AD-blacklist1

2015
máj.
19

Elcseszett 988 év

Ha nagyot nem tévedek, akkor a mai magyarországi NER-nek a Szent István-i keresztény vallású magyar állam afféle „ősalap”. Amivel önmagában semmi baj nincs.
De!
De úgy tűnik, mintha az államalapító által levert cölöpökkel a NER főaktivistája nem lenne tisztában.


 „Mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország egy homogén ország, kultúrájában, gondolkodásmódjában, civilizációs szokásaiban meglehetősen homogén képet mutat. Szerintünk ez egy érték, és nem is szeretnénk ezt föláldozni” – ezzel vezette fel Orbán Viktor kormányfő a Magyarországról szóló európai parlamenti vitát 2015. május 19-én.
A vendégek befogadásáról és gyámolításáról Szent István a következőket írta Imre hercegnek, fiának az 1027-ben megjelent Admonitiones (Intelmek) című latin nyelvű törvénykönyvében:
A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság hatodik helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Aeneas sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szét szórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák.”


Na még egyszer!
„Mi értéknek tekintjük azt, hogy Magyarország egy homogén ország” vs. „Mert az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő”.
A két kijelentés között eltelt potom 988 esztendő. Úgy vélem, kettejük közül nem Szent István a ,,vén hülye, maradi" magyar…