AD-blacklist1

2021
okt.
18

Együttműködés a Richter és az ELTE között a jövő gyógyszeriparáért

Írta: Oszvald György

RG ELTE 047 leadA jövő gyógyszeripari szakembereinek magas szintű képzése iránt elkötelezett Richter Gedeon Nyrt. és a cég által 2008-ban alapított Richter Gedeon Talentum Alapítvány 5 évre szóló, hosszú távú együttműködésről állapodott meg az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel az élettudományi és természettudományi oktatás és kutatás területén.

 

  Közös kutatási projektekre, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folyó oktatás, azon belül is elsősorban a doktori képzés támogatására terjed ki az az együttműködési megállapodás, amelyet 2021. október 12-én írtak alá a Richter Gedeon Nyrt., a Richter Gedeon Talentum Alapítvány és az ELTE képviselői. Az ünnepályes aláírási aktust az ELTE Természettudományi Kar Lágymányosi Campusán, a Kari tanácstermében rendezték meg.

 

RG ELTE 075

  A megállapodásokat aláírók, balról: prof. dr. Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi Karának dékánja, dr. Scheuer Gyula, az Egyetem kancellárja, prof. dr. Borhy László, az ELTE rektora, Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke, Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója és dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a Richter Gedeon támogatáspolitikáért és alapítványi tevékenységek koordinálásáért felelős vezetője

 

    IMG 20211012 141923Elsőként prof. dr. Borhy László, az ELTE rektora (képünk) köszöntötte vendégeket és a sajtó képviselőit.

 

   „Örömmel üdvözlöm önöket az ELTE és a Richter közötti együttműködési megállapodás megpecsételésén.

  

   Bízom benne, hogy a kölcsönös bizalom és nagyrabecsülés tovább folytatódik intézményeink között, s mindkét fél egy-egy értékes partnerel gyarapodik.ˮ – mondta, majd prof. dr. Kacskovics Imrét – akinek ez a szakmai kapcsolat köszönhető és a szerződés létrejöttében kiemelkedő szerepet játszott – felkérte a közös célok ELTE oldaláról való ismertetésére.

 

   RG ELTE 027„Az ELTE és a Richter Gedeon Nyrt. között már hosszú évek óta formális és informális kapcsolat-rendzser és egymás kölcsönös szakmai támogatása működik. Ez a megállapodás, amelyet a mai napon a két intézmény vezetése ünnepélyesen aláír, az innováció jegyében született.

 

   Az ELTE Természettudományi Karán évek óta azon dolgozunk, hogy az ország egyik legnépszerűbb természettudományi karát az innováció hazai bölcsőjévé tegyük, ahol tehetséges innovátorokat képzünk és ahol az innovatív felfedezések születnek. Oktatási és kutatási területen a kar versenyképességének hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a magas színvonalú kutatási-fejlszetési és innovációs tevékenység biztosítása.,” – hangsúlyozta Kacskovics Imre (kápünk).

 

 

   A korábban említett együttműködést több konkrét példával is alátámasztotta. Aktualitása van annak az idén zárult pályázatnak, amely során az ELTE TTK kutatói is részt vettek egy új bioszimiláris gyógyszer kifejlesztésében, melynek klinikai tesztelése heteken belül elkezdődik több európai és amerikai klinikán.

  IMG 20211012 142625aBogsch Erik átengedte a szót Orbán Gábornak (képünk), hogy az együttműködést a Richter oldaláról értékelje. „Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy szakmai tevékenységünkkel és támogatási programjainkkal is hozzájáruljunk a hazai tudományos élet és az oktatás fejlesztéséhez, a tehetséggondozáshoz és a kiemelkedő tudású szakemberek itthon tartásához.” – mondta Orbán Gábor.

 

  IMG 20211012 143124Ezután Bogsch Erik (bal oldali képen) szólalt fel.

 

   „Az idén 120 éves Richter sikerének az alapítástól fogva az egyik legfontosabb összetevője a magyar szellemi erő, a generációk alatt felhalmozott szaktudás, amelynek köszönhetően napjainkra a Richter a hazai gyógyszeripar kiemelkedő szereplője, a közép-kelet európai gyógyszerkutatás legjelentősebb központja. Ahhoz, hogy szakmai eredményeinket megőrizzük és tovább tudjuk fejleszteni, stabil és magasan képzett szakmai utánpótlás bázisra és a piac igényeit figyelembe vevő felsőoktatási képzésre van szükség, ezért elemi érdekünk, hogy szoros együttműködéseket alakítsunk ki az egyetemi szférával.” – húzta alá Bogsch Erik a megállapodás legfontosabb tételeit.

 

  Az aláírt dokumentumok tartalmazzák, hogy az együttműködés fő célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfelelő tudással felvértezett kutatói utánpótlás biztosítása, és az ELTE-n keletkező tudás hasznosítása. A Richter alapítványa az élettudományi és természettudományi kutatás területe iránt elkötelezett PhD-hallgatókat megcélzó PhD-ösztöndíjakat alapít. A pályázaton elnyerhető ösztöndíjakat a 2021/2022-es tanulmányi évtől kezdőden négy tanévben hirdetik meg majd meg. Az ösztöndíjat minden évben 3-5 fő 35 év alatti doktorandusz nyerheti el, akinek kutatási témája a gyógyszeripari érdeklődési körbe tartozik. Az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók után az egyetem is további jelentős támogatás kap majd, ami a PhD-képzések infrastrukturális feltételeinek és oktatói hátterének javítására fordíthat.

 

  RG ELTE 053Az együttműködés keretében a Richter segíti az Egyetemen végző fiatal szakemberek pályaorientációját, és lehetőség lesz a gyógyszeripari tevékenységhez kapcsolódó új szakmai képzés indítására is.

  A kooperáció az oktatás mellett az ELTE és a Richter számára is kulcsfontosságú egészségtudományi kutatások területére is kiterjed. Ennek keretében a következő 5 évben a cég és az egyetem együttesen pályázik majd az állami és uniós pályázatokon, valamint közös kutatás-fejlesztési együttműködési projekteket valósít meg.

 

  A beszédeket az aláírások követték, (prof. dr. Pokol György, a Richter Gedeon Talentum Alapítvány elnöke egyéb elfoglaltásgai miatt az esemény végén látta el kézjegyével a dokumentumot) majd az együttműködési dokumentumok aláírói újságírói kérdésekre válaszoltak.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY