AD-blacklist1

2019
nov.
19

A sport és a honvédelmi nevelés násza

Írta: Oszvald György

Potos HM sport B 475leadHat fordulóból és egy prológ eseményből álló, a honvédelmi szemléletet erősítő sportnapot rendezett a Kőbányai sportszövetség szeptember 25-e és október 19-e között. Az összesen hét sportnapon több, mint 3500 diák vett részt Kőbánya alsó és középfokú oktatási intézményeiből.

 

 

 

A sorozat nyitányát a Szent László Gimnázium DSE bonyolította le szeptember 20-án délután, összesen 875 résztvevővel, az iskola udvarán és a tornacsarnokban. A diákok és a tanárok, edzők egy része 4 helyszínen előadásokat hallgatott meg, mások az aktív mozgást, sporttevékenységet igénylő feladatokban vettek részt.

 

   hm2aAz elméleti témakörök honvédelmi ismereteket, pályaorientációs motivációkat és 2 helyszínen alapvető katasztrófavédelmi tudnivalókat tartalmaztak.

 

   hm12A honvédelmi témakörökben a HM I. Katona Igazgatási Központ Toborzó részlege hivatásos katonái filmvetítéssel egybekötött tájékoztatókat adtak, míg a katasztrófavédelem esetében a kőbányai hivatásos tűzoltók előadással és PPT bemutatókkal készültek.

 

   A sportfeladatokat három helyszínen – akadálypálya külön nehézségi szintekkel a fiúknak és a lényoknak, valamint lézerpisztoly-lövészet – teljesíthették a diákok. Megjegyezzük, az akadálypályák gránátdobással, átmászásokkal, kúszásokkal, terheléses futásokkal voltak színesítve, emlékeztetve egy katonai alapkiképzési terepre és akadályokra.

 

Helyszínek

 

   A Kőbányai diáksportnapok sorozat szervezői a kerület oktatási intézményeinek adottságait használták ki. A rendező és a vendég (V) résztvevő iskolák időrendi sorrendben: Széchenyi István Általános Iskola (V: Harmat Általános Iskola), Szent László Általános Iskola (V: Szervátiusz Jenő Általános Iskola), Keresztury Dezső Általános Iskola (V: Közgazdasági Szakgimnázium), Fekete István Általános Iskola (V: Éltes Mátyás Általános Iskola), Janikovszky Éva Általános Iskola (V: Kada Mihály Általános Iskola) és Zrínyi Miklós Gimnázium (nem volt vendégiskola).    

   Potos HM sport A 079

  A sorozat első helyszíne, Széchenyi István Általános Iskola  

 

   A konkrét iskolai eseményeket az iskolák diáksportegyesületei (Újhegy-Sibrik DSE, Harmat 88 DSE, Szent László DSE, Montensi DSE, Túri DSE, Premier DSE, Harmat DSE, Éltes Mátyás Ált. Isk. és Kollégium, Főnix DSE, Kada DSE) szervezték meg és bonyolították le, a Kőbányai Sportszövetség pedig hozzátette a honvédelmisport elengedhetetlen elemeit. A szervezők kreativitását mutatták a különböző módon megtervezett menetlevelek, a kapcsolódó helyszínrajzok és a saját kivitelezésű térképek.

   Potos HM sport D 083

  Megnyitó a Fekete István Általános Iskolában

 

   Ahol ez adott volt, a megnyitókat az iskolák díszudvarán rendezték meg, máshol egy nagyobb tér volt a helyszín. Itt hangzottak el a programot támogató szervek vezető képviselőinek köszöntői, és itt mutatta be Potos Ilona, a Kőbányai Sportszövetség elnöke a különleges helyszíneket biztosító szervezetek képviselőit, a fordulónak otthont adó iskolák vezetőit, helyi szervezőit, technikai közreműködőit.

 

   Potos HM sport B 840A csuklós autóbuszból átalakított, a légpuska lövészetnek otthont adó Lőpavilont a BKV TTE elnöke, Németh József (képünkön balról a második) irányította, a szabadtéri íjászatot Sándor Zoltán a Magyarok Madara Íjász Egyesület elnöke vezette, az íjak kezelésében az egyesület fiatal sportolói segédkeztek.

   Potos HM sport A 471A Széchenyi és Keresztury iskolákban az alagsori helyiségekben kialakított légpuska pályák számítottak unikumnak. A Széchenyiben Szabó József lőmester (képünk), a Kereszturyban Hullman Lajos személye volt a lőgyakorlatok fegyelmezett végrehajtásának biztosítéka.

 

   Több iskolában a szabadban, máshol a belső térben állították fel az I. és II. világháború korhű kézifegyvereit bemutató – és kipróbálható – installációkat. A felügyeletről és a tanácsadásról itt a Honvéd Zrínyi SE Lovas szakosztályának vezetője, dr. Unisovics György ezredes és katonái gondoskodtak.

   A jelent a lézerpisztoly lövészet képviselte. A Magyar Öttusa Szövetség részéről Gallai István főtitkár és Szloboda József utánpótlás szövetségi kapitány vezetésével zajlottak a próbák és maga a célra lövés.

 

   Potos HM sport C 1204A különlegességek közé tartozott a Honvéd Zrínyi SE Acél Ordas csapatának „Buhurt-torna” bemutatója (képünk).

   A sötét középkort idéző páncélzat, sisakok, fegyverek (buzogányok, pajzsok, szablyák, stb.), a fejbevágások, a testre mért hatalmas ütések nagyon is igaziak voltak, szó sem lehetett markírozásról! A hagyományőrző csapat szószólója kiemelte, amit tesznek az egyszerre valóságos harc és lélekemelő sporttevékenység!

   És, ha már a különlegességek között tallózunk, nem hagyhatjuk ki a Keresztury Általános Iskolában a megnyitót színestő helyi kempó harcművészeti és töréstechnikai bemutatót.

 

    A Zrínyi Gimnáziumban az elméleti részt három panelbe szervezve valósították meg. Az Egészségügyi panel érdekes előadásait Dr. Füzi Rita Andrea, Prof. Falus András, Ignits Dóra, Dr. Feith Helga Judit Prof. Tompa Anna tartották, a Mentálhigiéniai panel előadói Dr. Feith Helga Judit, Bencze Mária, Kósa Ágnes, Zombori Judit voltak, míg a harmadik, a Szolgálati panelben a Magyar Honvédség, a katasztrófavédelem és a rendőrség működése és egyes speciális feladatok bemutatása volt a cél.

 

  

Potos HM sport A 064  Az egyes fordulók helyszínein az adminisztrációs és kisegítő tevékenységeket a Fortuna Senior SE önkéntesei végezték.

 

Megnyitók

 

   A honvédelmi sportnapok sorozatot az egyes fordulókon – mint azt említettük az imént – adott szervezetek első számú vezetői biztosították támogatásukról.

   Potos HM sport A 128Az első alkalommal, a Széchenyi István Általános Iskola udvarán, a rendezvényt a Kelet-pesti Tankerületi igazgatója, dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó (képünk) nyitotta meg a honvédelmi nevelés jelentőségének méltatásával, majd Honvédelmi Sportszövetség alelnöke prof. dr. Borbély Attila a hazafias magatartás,  katonai életforma szépségeiről beszélt (képünk).

Potos HM sport A 151

  Azt mondta, hogy a Honvédelmi Sportszövetség 2017-ben éppen azéret alakult meg, hogy rendszerbe foglalja azokat a honvédelmi sportokat, azokat a katonai pályára irányító lehetőségeket, szemléletváltásokat, melyek a haza védelmének érdekében szükségesek.

   „Ti lesztek azok, szólította meg a gyerekeket, akik felnőttként egy egészséges társadalom egészséges polgárjaiként, megfelelő fizikai és szellemi felkészültséggel tudjátok majd valóra váltani a jelenben elhatározott szemléletváltozásokat.”

   Potos Ilona örömmel jelentette be, hogy az Európai Sporthéten a svédek kezdeményezésére megszavazták, hogy szeptember 25-e legyen az edzők napja. Javasolta, minden sportoló köszöntse az edzőit, a jelenlévőket pedig tapssal üdvözölték.

 

   Megnyitójában dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó azt emelte ki, hogy az elmúlt évszázadokban a katonai nevelésnek három pillére volt: a hagyománytisztelet és az erkölcsös életmód, a fegyelem és az engedelmesség, végül a hűség is az istenfélés volt.

   „Napjaink iskolájában fontos és felelősségteljes pedagógiai munka az etikus nemzettudat és a haza védelmének tudatos kialakítása.” – mondta.

   A Kőbányai sportszövetség sikeres pályázata éppen ezeket az alapelveket kívánja játékos formában, de minden esetben az élmények bevésődésével, az ismeretek gyarapodásával megvalósítani.

 

   A második fordulóban Bors Eszter, a Kelet-pesti Tankerületi Központ tanügyigazgatási referense képviselte a fenntartókat, megnyitót Menyhárt Sándor, az iskola igazgatója mondott, míg a Fekete István Általános Iskolában Varga Ferenc, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ tanügyi referense idézett fel néhány gondolatot a hazafiságról, a honvédelemről a megnyitó beszédében.

   Emlékeztetett arra, hogy a régmúlt idők katonákkal szembeni követelményei között nemcsak a fegyveres harc ismerete volt az alapvető, de megkövetelték tőlük azt is, hogy hűségesek legyenek a hazájukhoz. A jelen iskolájának az a feladata, hogy edzett, művelt és magasfokú nemzeti öntudattal rendelkező fiatalokat neveljen. Ehhez ad segítséget a Kőbányai sportszövetség diákoknak szóló rendezvénysorozata.   

Potos HM sport C 1436

   „Találkoztok majd olyan feladatokkal, melyek hasonlítanak a katonai kiképzéshez, pl. gránátdobás, célba lövés, de lesznek olyanok is, ahol a csapatmunka a lényeges.” – utalt a várható gyakorlatokra Varaga Ferenc.

 

   Potos HM sport E 060   Hasonló tartalommal köszöntötte a diákokat és nyitotta meg a sorozat 5. fordulóját Nagy József, a Magyar Technikai és Tömegsport egyesületek Országos Szövetsége (MTTOSZ) alelnöke (képünk). Elmondta, hogy tudja, Kőbányán nagy hagyományai vannak a sportnak, benne a diáksportnak is, és ebben az esetben kifejezetten örül annak, hogy „egymásra talált a sport és a honvédelmi nevelés.” Szólt arról is, hogy hasonló szabadidős rendezvényekkel az országos szövetség is foglalkozik.

   „Bízom abban, hogy az itt szerzett ismeretek az életetek során jól jönnek majd, valamilyen formában a hasznotokra lesznek, s netán ezek hatására néhányótok esetleg a katonai pályát választja élethivatásnak.” – nyitotta meg a sportrendezvényt.

 

   A záró fordulót a korábbiakhoz képest kisebb eltéréssel a Zrínyi Miklós Gimnáziumban rendezték. Itt a megnyitót Edényi László igazgató mondta, melyben kiemelte, hogy középiskolás korosztálynak szervezett honvédelmi nap eltért az eddigi események tematikájától: a hangsúly a különböző előadásokra helyeződik, ahol is három előadási panel közül választhattak a diákok, amelyek pontos időbeosztással folyamatosan valósutak meg a kijelölt termekben.

 

 

Potos HM sport F 028

  Megnyitó a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, jobbra Edényi László. A vendégeket Potos Ilona köszönti

 

   Közben az E-sport és a fizikai megmérettetések (íjászat, lézerpisztoly lövészet, kispályás foci, asztalitenisz bajnokság, röplabda bajnokság) is zajlottak.

   A megnyitók ünnepélyes hangulatát emelte a kőbányai Tutta Forza Zenekar trombitásainak (vezetőjük Bakó Rolland karnagy) fanfár dallamai.

 

Élménymorzsák

 

   A Széchenyi iskolában a lézerpisztoly lövészeten figyeltünk fel egy leányzóra, akinek már a tartásán is látszott, hogy nem először van fegyver a kezében. Mindenkinél gyorsabban, hiba nélkül teljesítette gyakorlatot; nem is egyszer. Nem véletlen, hogy egy rövid magyarázatot kértünk. Már csak azért is, mert korábban Gallai István elmondta, hogy az öt sikeres találatra 50 másodperc áll a rendelkezésre, s közben célozni is kell, és a fegyvert is „újra kell tölteni.”

 

   Potos HM sport A 1116Mintegy 15 másodperc alatt lőttél öt telitalálatot, így mondhatjuk, abszolút bajnok lettél. Hogyan sikerült ez, csak nem vagy hivatásos sportoló?

   – Nem, nem, nem lövök sehol, nem vagyok igaztolt versenyző, de már többször is kipróbáltam. Anyukám ugyanis jár lőni, engedélye is van ehhez, és ha vele megyek, akkor nézem, figyelem, mit hogyan csinál. Ha pedig lehetőség adódott, ki is próbáltam.

Elárulod az iskolád és hogy hányadikos vagy?

– Igen. Bajzát Enikő Csenge vagyok, ide, a Széchenyibe járok, a 8.A-ba.

*

   Potos HM sport E 141A polgári védelemmel kapcsolatos tudnivalókat egy esetleges katasztrófa bekövetkezése esetén a Dr. Sztanek Endre Alapítvány polgárivédelmi és elsősegély állomásán D. Csonka Ágnes vezetésével mutatták be a diákoknak kérdésekkel, tesztekkel, kérdőívekkel. A segítséget ehhez a Harmat Általános Iskola polgárivédelmi önkéntesei – maguk is diákok – adták.

   A „rejtvények” között szerepelt, hogy mit vinnének magukkal, és hány kilós csomagot állítanának össze egy azonnali evakuálás esetén? Bár a gyerekeknek relatíve könnyű dolga volt, hiszen nagyon sok tárgy fotója, ezek súlyadatai voltak összekeverve az asztalon.  

          *

    A Janikovszky Éva Általános Iskolában az egyik lánycsoport – az iskola hetedikesei és nyolcadikosai – nagyon gyorsan kiraka a rangjelzés puzzle-okat.

   Potos HM sport E 434Azt tudakoltam tőlük, hogyan „edzenek” az ilyen feladatra, s tudják-e, milyen rendfokozatokat raktak ki.

 

   Több válaszból állt össze a kép, hogy viszonylag sokat játszanak a puzzle-lal ezért volt gyors a megoldás, a váll-lapok pedig feliratozva voltak (bár azt nem tudták, hol kezdődik a tiszti rangjelzés), így nagy nevetés lett a faggatózás vége, na mag egy közös kép róluk.

 

 

 

Az egyes fordulókon készült képgalériák:

 

1. szeptember 25-én;  2. szeptember 27-én;  3. október 4-én;  4. október 9-én;  5. október 11-én;  6. október 19-én.

 

A prológ fordulóról (Szent László Gimnázium) a szervezők jóvoltából egy képgaléria IDE kattintva látható.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY