AD-blacklist1

2021
nov.
10

Az örmény, görög genocídium tiszteletére

Írta: Oszvald György

GRE ARM koncert 411leadAz Örök Görög-Örmény Testvériségért címmel rendeztek performance zenei koncertet a Kőrösi Kulturális Központban november 6-án. Az előadás különlegessége a zenébe ágyazott, mindkét nemzetet érintő, diavetítéssel színesített történelem-mesélés volt.

 

 

 

   Vincze Xénia két történelmi kort kívánt bemutatni. Az egyik Az Örmény és az első görög diaszpóra kereskedelmi tevékenysége és letelepedése a XVII-XIX. század között, majd A XX. század első etnikai és vallási alapú népirtása – Az örmény-görög genocídium 1915-1923. Mondhatnók, az előadások címei beszélő címek: elmondják, mely nemzetekről kíván beszélni, mely időszakban, sőt, azt is megtudjuk, hogy a normális emberi ésszel fel nem fogható népirtás vallási alapokon nyugodott.

 

   (Vincze Xénia elévülhetetlen érdemeket szerzett a Kőbányai görögök című riportkötet megírásával; a könyvet 2020. februárjában mutatták be a Kőbányai Önkormányzat Átriumában. Vincze Xénia „hosszú évek óta kutatja a magyarországi görögök második diaszpóráját. A nemrég napvilágot látott kötetben olyan idős emberek mesélik el hosszú és küzdelmes életüket, akik közül sokan máig nem tudták feldolgozni a múltjukat, nem tudtak szembenézni anyáik, nagymamáik traumáival, a saját lelki örökségükkel. A könyv jelentős segítséget nyújt ahhoz, hogy le tudják zárni ezt a „nagy utazást”, amelyet több ezer emberrel együtt tettek meg. A szembenézés elengedhetetlen, hogy a máig ható sebeket ejtő múlt tisztázódhasson.”írta a bemutatóról a Görög Intézet.)

  

   GRE ARM koncert 201A performance szerkezete nem volt bonyolult: A narrációt Vincze Xénia (képünk) mondta, a történelmi tényeket diavetítéssel illusztrálta. Az egyes fejezeteket pedig Kollatos Fotios és Nemcsók Nóra színművészek dalai – hol szólóban, hol duettet énekelve – fűzték egybe. A zenét jól ismert és elismert együttesek tagjaiból alakított zenekar (Agatics Krunoszláv, Angalét Dániel, Balogh Zoltán, Fazekas András, Kollatos Jorgos, Német Zsolt, Stefopoulos Alekosz) szolgáltatta. Ez a trió (zenekar-színészek-történész) fantasztikus módon dolgozott össze: itt nem arról volt szó, hogy az egyes történelmi események közé valami színesítést kellett szerkeszteni, hogy ne legyen unalmas az előadás. Nem. Itt az egyes elemek egymásra és egymásra épültek, a dalok, a zene az elhangzott témákra rezonáltak, megerősítve az óhatatlanul kiváltott érzelmeket. Bátorkodom megjegyezni, hogy külön-külön sem a zene, sem az előadás nem adott volna extra élményt. A hallgatóság elismerte volna az előadók profizmusát, melyet a felcsattanó taps lett volna hivatott dicsérni, s nyugtázott volna egy jó programot. Így egyben viszont egészen másról szólt a performance: katarzishoz közeli élményt váltott ki. És ez az, ami – bármi máshoz viszonyítva – „szívvel fogható” többletet jelentett.

 

   GRE ARM koncert 601Az előadást Jógáné Szabados Henrietta, a Kőbányai Polgármesteri Hivatal nemzetiségi referense (képünk) konferálta.

   Köszöntötte Somlyódy Csaba, a Kőbányai Önkormányzat alpolgármesterét, Papp Zoltán, a Közjóléti Bizottság elnökét, Gerzson Sarolta, a Közművelődési bizottság tagját, a nemzetiségi önkormányzatok megjelent elnökeit, képviselőit. Kollatos Fotiost pedig nemcsak mint a Közművelődési bizottság tagját, de a performance rendezőjeként is köszöntötte.

 

   „Büszkén valljuk, hogy Kőbányán közösen ünnepeljük a nemzetiségek hagyományőrző rendezvényeit, és együtt, egymás örömére ismertetik meg kultúrájukat az érdeklődőkkel. A görög-örmény testvériség alapját azok a társadalmi, vallási, kulturális kapcsolódási metszéspontok alkotják, melyek a két népet már az ókortól kezdve összefűzik. Nagy Sándor birodalmában az örményeket nagyban befolyásolja a hellén kultúra hatása, mely később lerakja a nagy Örményország határait. A kereszténység hitvallásának felvállalása közös történelmi múltat generált számukra a kora-bizánci időktől napjainkig. Az örmény genocídium 1915-ös kegyetlen török mészárlásának a Kaukázusban élő görög közösség is áldozatul esett.” – vetítette előre Jógáné a performance várható mondanivalóját.

   Jelezte, a gazdag zenei örökség különlegességét az is adja, hogy kiváló örmény zeneszerzők műveit görög művészek tették ismertté. A hagyományok tiszteletét pedig jól mutatja, hogy a dalokat az énekesek saját anyanyelvükön adják elő. Az pedig a performance csúcsa, hogy a közönség egy ősbemutatót lát, hiszen ezek a dalok először hallhatók Magyarországon.

 

   IMG 20211106 181115A bevezető után Somlyódy Csaba (kéünk) nyitotta meg a rendezvényt.

   „Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mind Örményországban, mind Görögországban többször is jártam, s igencsak barátságos néppel találkoztam. Szeretném elmondani, hogy Kőbánya egy különleges hely, hiszen nagyon sok nemzetiség talált itt otthonra, új hazára. Ők mind kőbányaiak, értve alatta a ma este szereplő két nemzetiséget is.” – mondta az alpolgármester, majd hozzá tette, hogy a görög önkormányzat az egyik legaktívabb közösség, rendezvényei színesek, változatosak, s jóllehet, az örmények talán kevesebb rendezvényt tudnak maguk mögött, de azok mindig bensőségesek, tartalmukban pedig maximálist adnak.

   Somlyódy kiemelte, a nyáron részt vett olyan nemzetiségi rendezvényeken, ahol is a gasztronómia volt az egyik főszereplő, most pedig várakozással tekint a zene, a dalok és a történelem egyvelege elé.

 

     Az estet egy keleties hangzású zenekari felvezető nyitotta Kollatos Fotios énekével. A pódium díszlete egyszerű volt: a kegyelet mécseseinek csoportjai mellett látszólagos összevisszaságban párnák jelképeztek sziklákat, tengerparti köveket.
    

   IMG 20211106 181732

  Kollatos Fotios nyitószáma

 

   Az elhalkuló zenébe és az elsőtétülő nézőtérbe Vincze Xénia hangja irányította a figyelmet a kivetítőre. A nyitó diák alatt elmondta, hogy a két népet összeköti a közös történelmi múlt, az életmód-kultúra.

 

   IMG 20211106 182144Az első témakörben kiemelte, hogy – főleg az örmények – különféle népek és vallások kontaktzónájában éltek. Így sajátos történelmi és vallási hagyományokat alakítottak ki. Kereskedőkként szívesen látták őket a befogadó országok, számos kiváltságot kaptak. „Az örményeknek például Apafi Mihály erdélyi fejedelem adott elsőként kereskedelmi privilégiumokat.” Az örmények főleg állat. és bőrkereskedelemmel foglalkoztak, de nem állt tőlük messze a posztó és a borkereskedelem sem.

   A XVII. században Erdélyben, Nagyszebenben és Brassóban már éltek görögök. A legjelentősebb kiváltságot I. Rákóczi György fejedelemtől kapták. A görög származású kereskedők tömeges bevándorlása a pozsareváci béke (a Habsburg Birodalom, a Velencei Köztársaság és az Oszmán Birodalom között 1718. július 21-én -a szerk.) után kezdődött el, és további vámkedvezményeket is kaptak.

   A XVII. században a kereskedők elismertsége olyan nagy volt, hogy lehetőségük nyílt nemesi cím megszerzésére is. Az pedig igencsak szokatlan volt, hogy örmény-görög házasságok is létre jöttek.

 

   A másik téma, az örmény-görög genocídium is érdekfeszítő volt. A XX. század elején, a balkáni háborúk idején a török területeken élő keresztények elveszítik korábbi kiváltságaikat, nemzeti identitásukat. A szultáni hatalom akkorra már kiszorult Európából, s a szélsőséges, nacionalista kormány a XX. századi első, államilag szervezett, szisztematikus népirtását hajtotta végre. Először az örményeket, mint keresztény közösségeket: 1915. április 24-én éjjel Konstantinápolyban és a nagyobb városokban minden ítélet nélkül felakasztották őket. Kivégezték a hadseregben szolgáló örmény katonákat is. Ezzel egy időben a civil lakosságot, a nőket, gyereket, időseket embertelen körülmények között, halálmenetben hajtották a szíriai sivatagba. A halottak száma 1915-18 között elérte a másfél milliót. A török állam a mai napi tagadja a népirtást, annak ellenére, hogy ma már 25 független ország ismeri el az örmény genocídiumot.

  

GRE ARM koncert 398

 

   A kisázsiai katasztrófa az I. Világháború alatt egyidejűleg zajlott az örmény népirtással 1923-ig. A török kormány, elkerülendő az örmény gyilkolás miatti nemkívánatos nemzetközi hangokat, kisebb szakaszokban, szisztematikusan kezdte el a kisázsiai görög lakosság elleni erőszakhullámát. Módszereik azonosak voltak az örmények ellen bemutatott formákkal. „A török kormány a nagyszámú civil áldozatokat az I. Világháború veszteségeként, az éhezésnek és az egyes társadalmi csoportok közti zavargásokként tüntette fel.” – emelte ki Vincze Xénia. 1918 végén a polgári áldozatok száma elérte a 250 ezer főt. Erről a területről pedig mintegy másfél millió pondoszi és kisázsiai görög menekült Görögországba.

   A görög parlament 70 évvel a kisázsiai katasztrófa után egyhangúlag megszavazta a török állam által elkövetett görög genocídiumot. Május 19-ét a görög népirtás emléknapjaként tartják számon.

   A népirtások részletezése után egy ismert pondoszi dal hangzott el.

  

GRE ARM koncert 615

 

   A különleges performance végén a virágcsokrokkal köszöntötték az előadás résztvevőit. Az örmény-görög performance a Magyar Kormány támogatásával jött létre a Kőbányai Görög Önkormányzat szervezésében. Társszervező: Kőbányai Örmény Önkormányzat. A két nemzetiségi önkormányzat anyagilag is hozzájárult a produkcióhoz. További támogatók: Bethlen Gábor Alapkezelő, Kőbányai Önkormányzat Közművelődési bizottsága.

 

A cikkhez képgaléria tartozik – ITT    

Fotó: 10kerkult.hu/OGY