AD-blacklist1

2020
szep.
14

Mert minden, ami él, életrevaló

Írta: Oszvald György

Eletrevalo 20ys 076 lead2019-ben több, az Életrevaló Karitatív Egyesület munkájáról szóló anyag (például filmes táborok, fesztivál eredmények, pályázati értékelések) elmaradtak, vagy csak részben kaptak nyilvánosságot. Bár ezek az Életrevaló Egyesület dolgai, de amelyek Preszl Éva nélkül nem működnek. Portréinterjúnk ezt a hiányt igyekszik pótolni.

 

 

No, meg Éva nemrég ünnepelte születésnapját (így ez a dolgozat felfogható akár egy születésnapi interjúnak is), de 2020-05.27-én az egyesület is szülinapos volt. Szóval, fonódik egybe minden, lévén Preszl Éva szakmai vezető az egyesületben, filmek producere, önismereti táborok szervezője, pályázati projektvezető, stb., stb.

 

   Az elmúlt év, sőt, még az idei év első negyedéve is sűrű volt Éva és az egyesület számára: Richeter Anna Díj (RAD) átadó; Edison gála; Hégető Honorka-díj elismerésben részesült Chilton Flóra rendező, operatőr; a Válaszúton címűfilm sajtóvetítése a Cinema City Aréna Plázában, mely esemény egyúttal az Önismereti Filmes Műhely évzárója is volt, korábban több pályázati projekt – egyébként díjat nyert filmek – (Ahogy én látom, a Telefonok sorozat Összetörve, Célkeresztben filmjei, Hiába is hisztizel, a Reziliencia rap-videóklip) bemutatása az Astoria szálló konferencia termében.

 

   De nem hagyható ki 2020 eleje sem, amikor is gyakorlatilag márciustól „leállt az ország”. Covid-19! A jelenleg is fertőzésveszélyt jelentő koronavírus jelenléte felborította Preszl Éva programját is: nemcsak az egyesülettel – azonban ott két hét alatt át tudtak állni a drámapedagógusokkal, Hajdú Fanniékkal online foglalkozásra –, de egyéni vállalkozó mivoltában is. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületben a Saferinternet programban dolgozik, oktató, tréner minőségben – már, ha a vírus ezt „megengedi”.

 

   – Apropó! A RAD átadó ünnepségén – ugyan a négy jelölt között voltak, de díjat nem kaptak – azt mondta, hogy mindenképpen megvalósítjátok az ötletet. Ez lenne az idei filmes tábor, vagy más projektbe illesztettétek be az eredeti tervet? Forrás nélkül hogyan működik?

   – Sajnos, ez az eredményhirdetés csalódás volt. Reméltem, ha már a négyben vagyunk, hogy nyerni fogunk a projektünkkel. Nem így történt, s szinte másnap elkezdtük a munkát. Adománygyűjtő oldalt nyitottunk a Filmeket készítünk, önbizalmat teremtünk! című önismereti-filmes műhely nyári táborához! Végeredményben egy hónap alatt 32 adományozónak köszönhetően 194 500 forint gyűlt össze, ami ugyan a kitűzött cél 32%-a, de ahhoz elég volt, hogy valamit elkezdjünk.

   RG RAD dij 548

  A Richter Anna Díj eredményhirdetésén

 

   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Mol Alapítvány segítségével ténylegesen megvalósult a filmes tábor. Rengeteg segítséget kaptunk. Szerény keretünk volt, de komoly társadalmi összefogással nincs lehetetlen. Igazán hálás vagyok mindenkinek, ami számomra példás segítség volt, az a somogyfajszi Kund-kastélyt üzemeltető Somogyi Természetvédelmi Egyesület vezetőjétől, Tömösvári Tibor és munkatársaitól érkezett. A munka során Farkas Franciska színész, drámapedagógus közreműködésével fontos társadalmi témákat dolgoztunk fel és filmesítettünk meg. Az film ötlete a rendező, Chilton Flóráé.

   A táborunkat sokan segítették – a gyerekek szállítását a Kőbányai és a Kispesti Önkormányzatok oldották meg. A forgatáshoz szükséges gépkocsit egy magánember adta kölcsön nekünk, nem is egyszer. Később Budapest határában az éjszakai forgatáshoz is elhozhattuk. Ekkora bizalommal tüntetek ki ismeretlenül is minket. Jó volt velük 2020. januárjában a Bem Moziban a film zártkörű vetítésén újra találkozni vele.

   Vannak véletlenek is az életünkben, ilyen volt, hogy az idei projektünkben több foglalkozást a Wesley János Általános Iskolában tartunk, s elmondhatom, hogy olyan nagy szeretettel, mint ahogy itt fogadtak, még sohasem találkoztam. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy az egyik nagy gondunk egy állandó hely hiánya.

 

   Eletrevalo 20ys 019Egy korábbi pályázati programzárón úgy hallottam, hogy az alapvégzettsége pedagógus, gyógypedagógus, pszichopedagógus, szociológus, szociális szakvizsgával rendelkezik. Ehhez képest elég sok mindennel foglalkozik, hogy csak a bevezetőre utaljak. Mondana egy szakmai életrajzot?

   – Valóban, az első diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógusként, nappali tagozaton szereztem 1990-ben. Tehát pszichopedagógus vagyok, rajztanár, gyógypedagógus. Majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ másoddiplomás képzésén szociológusként végeztem 1999-ben. Úgy gondoltam, miközben azért dolgoztam többfelé a szűkebb és tágabb értelemben vett szakmáimban, hogy valami mégis hiányzik, így 2005-ben, továbbra is az Eötvösön, a Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék képzésében hajléktalan ellátás, szociális szakvizsgát tettem.

   De, hogy ne maradjon ki a sorból, a művészi hajlamaimnak hódolva a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola levelező Tagozatán rajz szakon általános iskolai rajztanár végzettségre is szert tettem.

   A diplomákhoz számos kiegészítő szakmai képzés, tanfolyam kapcsolódik, hogy csak a drogprevenciót, a szociális munka európai metódusait, az iskolai bűnmegelőzést vagy a családdinamikai ismereteket említsem.

                                                                                                                                               Képünkön: Preszl Éva

 

   – Mondhatom, hogy a különféle végzettségek a mindenkori munkájához kapcsolódtak, éppenséggel a szélesebb látókör és a szakmai összefüggések miatt tanult újabb és újabb területekről?

   – Igen, ez valahogy így van. Szociális területen, hajléktalan ellátásban dolgoztam sok éven át az Újpesti Családsegítő Szolgálatnál. Akkor Mezei György volt a vezető, a felsőfokú szociálismunkás-képzés még sehol sem volt, tőle, és a munkatársaimtól, a gyakorlatban tanultam meg sok mindent, s amikor lehetőség nyílt, akkor képeztem tovább magam, bővítve gyakorlatot az elmélettel.

   Az első diplomám előtt is dolgoztam már, a gyógypedagógiai intézményrendszer különböző fokait, szintjeit jártam végig. A legelső munkahelyem az értelmi fogyatékosok napköziotthona volt, ez az intézmény a diplomaszerzésemmel egy időben indult.

   – Azért, több év távlatából, bátorkodom megjegyezni, hogy egészen más a tanulásukban akadályozott gyerekekkel foglalkozni, mint több, halmozottan hátrányos helyzetű, rosszul szocializálódott, sokszor deviáns viselkedésű fiatalt „felsegíteni” az önmagában is nehéz helyzetben levő, esetenként torz mintát adó családokból, s önismeretre, a hasznos időtöltésre nevelni őket, elfoglalni a gondolataikat a filmkészítéssel Újpesti Családsegítő háttérben megannyi életveszélyes témával, mint a drog, az internetes zaklatás, a gyermek-kereskedelem, stb. – kicsit pótanyjuknak lenni. Hogyan hasznosultak, hasznosulnak a sokfelé ágazó, de mégis valahol összefüggő tanulmányok?

   – Hát, itt is azt kell mondjam, hogy a gyökerek az elmúlt harminc év alatt híztak karvastagságúra. Családgondozói munka, az újpesti Oxigéngyári lakótelepen az önkényes lakásfoglalók szociális helyzete, segélyezések intézése voltak a megoldandó feladatok. Ezeket, ma már úgy mondjuk, team munkában oldottuk meg. Alapvetően csak akkor mondtuk valamire, hogy megoldottuk, ha egy adott javaslattal a team minden tagja egyetértett, arra igen mondott – vagy mert meggyőztük, vagy mert magától jutott egyező döntésre. Kemény iskola volt! De hasonlók voltak a feladatok a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnál is.

   Ide tartozik, hogy az ÚjCsAKö-ből (Újpesti Családsegítő Központ -a szerk.) Mezei Györggyel együtt mentem át az FSZKI-ba, (Fővárosi Szociális Központ és Intézményei) ami a BMSZKI (Budapesti Módszertani Központ és Intézményei) jogelődje volt, és gyakorlatilag az intézményrendszer megalakulásának voltam részese; itt 26 évet töltöttem el, benne majd’ két évtizedet az Alföldi Átmeneti Szállás vezetőjeként.

  

bujtor slide

 

   – Kőbányán is dolgozott? Kérdem, mert nekem jóformán csak az látszik, hogy az egész jelenlegi életét egybeszövi az Életrevaló Egyesületben végzett munkája. Kialakul valamiféle nemes Preszl-szövet, amelyből nehéz szétszálazni az embert és a munkamániás dolgozót. Valahogy azt látom, hogy tevékenysége jó része nem Kőbányához kötődik, holott minden itt csapódik le.

   – Ez nem egészen van így, ez egy felemás állapot. Nem titok, nagy lokálpatrióta vagyok, s hálás vagyok ennek a kerületnek, mert befogadott. Kevesen tudják, hogy minden évben az első, a profilunknak megfelelő pályázat kőbányai helyszínre íródik. Ebben a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ kiemelt szereppel bír, hosszú ideje van egy jól működő együttműködés köztünk. Az olyan partnerek, mint például az SOS Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona, akikkel szintén kitűnő kapcsolat alakult ki, szintén az elsők között vannak nálunk. Erősítve a kötődésemet, az is fontos, hogy a Kőbányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagja vagyok az Életrevaló Egyesület képviseletében 2008-tól. És ami egy meglepetés, az éppen az idei nyári bejárós táborunkon történt a Wesley Általános Iskolában. A beszélgetések során szóba került, hogy – ugye, említettem, egyéni vállalkozó is vagyok, s a koronavírus-járvány nekem is sok gondot okozott – munkát keresek. Az egyik tanár rákérdezett a végzettségeimre, s amikor meghallotta, milyen ismereteim vannak, azonnal hívta Gránicz Tamás igazgatót, aki azt mondta, te vagy a mi emberünk. Azaz, taníthatok majd, fejlesztő pedagógus és rajztanár leszek. Ez is Kőbánya! Pedig csak azért mentem, mert forgatási helyszínt kerestem, és közben a tornatermet is használhatjuk a táncfoglalkozásokra, mert az idén a mozgáskultúra fejlesztéssel is bővítettük a programot.

 

    Sikerei javarészét az egyesülettel értre el.

 

   kiemeles3a• Az 1999-ben megszületett Életrevaló Egyesületnek alapítótagja vagyok. Az elnöki teendők ellátásán kívül, projektek kidolgozása, drogprevenciós tevékenység: iskolai drog-prevenciós oktatási segédanyag készítése és terjesztése volt a feladatom. Sziget Fesztiválokon való részvétel megszervezése és lebonyolítása 2001-től. Élményterápiás, önismereti csoportok szervezése fiatalok részére 2010-től. Szülőcsoportok szervezése vezetése, coterapeuta szerepben 2013-tól. Pályázatírás, teljes lebonyolítás (pénzügyi és szakmai). Beszámolók elkészítése. Országos drogprevenciós kisfilm-készítő versenyek hirdetése, szervezése, lebonyolítása 2010-től. Az Életrevaló Egyesület 2014-ben miniszteri elismerő oklevelet kapott a drogprevenciós szakmai munkájáért.  

  

   kiemeles3c• 1999. augusztus 13-tól a Civil Rádióban (FM 98) szerkesztő riportere voltam a Szociopanoráma elnevezésű szociálpolitikai rovatnak. 2002-ben elindítottuk Lengyel Krisztinával A Tér cimű rovatot, melynek a mottója volt: „Mindenkinek az életében vannak és voltak olyan terek, amik meghatároztak az egyén személyiségének fejlődését, sorsának alakulását Ezek lehetnek külső, vagy belső terek.”

 

   • Önismereti Filmes Műhely alapítója, projektvezetője 2011-től.

 

 

 

   – Miért érezte úgy, hogy az egyébként sem nyolcórás munkája mellé egyesületet kell alapítani?

   – Az intézménynek egy meghatározott koncepciója volt, s ebbe nem fért bele, hogy én valamit létrehozzak. személy szerint nekem hiányzott valami, valami új, a gyermekvédelem mindig is érdekelt. Az önkormányzati fenntartású hajléktalan ellátó intézmény keretei között nem lehetett akkor megvalósítani. Fontosnak tartottam, hogy válaszokat találjak, egyedieket és hatékonyakat. Ahhoz, hogy ki tudjam élni a szakmai kreativitásomat, kellett ez a többféle terület. Összefüggnek.

 

   Eletrevalo 20ys 120Egy ideig saját erőből igyekeztek megoldani a drogprevenciós, internetes zaklatással kapcsolatos feladatokat. Audió kazettákat gyártottak és juttattak el az iskoláknak, majd jöttek a filmes pályázatok, melyek a filmes műhely égisze alatt folytak. Aztán úgy döntött, ha film, akkor profikra van szükség. Így került képbe az Északi Támpont Egyesület. Felidézné ezt a folyamatot? Hogyan jött létre az Északi Támponttal, Tóth Bálinttal a máig tartó kapcsolat?

   – Valóban úgy van, hogy bár a téma volt a lényeg, de eljött az a pillanat, amikor, amikor olyan filmeket akartam a gyerekekkel készíteni, ami örök referencia, érték lesz számukra a minősége miatt is. Akkor jött az elhatározás, hogy keresni kell egy profi társaságot, amely mind az adott témában a film történetét, mind a színvonalat képes biztosítani, továbbá szociálisan érzékeny.

   Eszembe jutott az Északi Támpont Egyesület és Tóth Bálint, akit a MADÁSZSZ (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségében ismertem meg. Voltak közös programjaink a Sziget Fesztiválon ezzel az ernyőszervezettel. Bálinték a KARMÁK sorozatról voltak ismertek. Egyszerűen tudtam, hogy ők lesznek azok, akikkel meg tudjuk oldani ezt a fejlesztést. Bálinttal a találkozóra jött egy csendes mosolygós fiatal lány. Bálint kérdezgette Chilton Flórát (képünk), hogy van-e kedve egy ilyen projektben részt venni. Elmondtam mit szeretnék. Igent mondtak. Ez a beszélgetés 2016-ban volt. 2017-ben készültek el az első kisfilmjeink. Flóra a rendezőnk, de ha kell a kamera mellé áll, ő vágja a filmeket és a colorist munkát is elvégzi.

   Hogy könnyű dolog-e együttműködni? Nem, de tanulható, és ma még ugyan nincs eredménye a Civil díj 2020-nak, most zajlik a közönségszavazás, de ott vagyunk a legjobb együttműködés kategória kiválasztott szervezetei között.

 

   „Az Önismereti Filmes Műhely (ÖFM) két budapesti civil szervezet, az Életrevaló Egyesület és az Északi Támpont Egyesület közös programja.

   Az ÖFM gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok részére nyújt mentálhigiénés foglalkozásokat, melyeken a gyerekek közösen elkészítenek egy kisfilmet is. A filmkészítés komoly egyéni és csoportos fejlődést igényel. A fiatalok megtapasztalják a sikert és hogy képesek mások által is elismert értéket létrehozni.

   És, hogy miért pont film? A legtöbb fiatal szeretne filmben szerepelni. Az általunk felkínált lehetőség csábítja es dinamizálja őket. Önismeretük fejlődik, céljaik lesznek, tudatosabbá váltak és elkezdenek hinni önmagukban. A táborban készített kisfilmek révén jelentős társadalmi érdeklődés irányul a fiatalok felé, amivel formálják is a társadalomban az intézményi keretek között nevelkedő gyerekekről alkotott képet.”

 

   Eletrevalo 20ys 063Az is kérdés, hogyan csatlakoztak egy-projekthez neves szakemberek? Felkérés ismeretlenül csak szakmai alapokon vagy személyes ismeretségek által? Gondolok itt például dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter, coach, vagy akár a hazai slam poetry neves művelőjére, Színész Bobra (alias Horváth Kristóf -a szerk.).

   Képünkön Színész Bob

  

   – Egyrészt van, akiket a szakma „hozott” minden különösebb ismeretség nélkül. Másfelől az is működik, hogy egy adott projektnél elkezdek „körülnézni” a szakmai ismerőseim között, s ha nem is találok rá azonnal a megfelelő partnerre, akkor ők segítenek, javasolnak szakértőket, olyan embereket, akikről tudják, hogy az adott terület specialistái. Egy beszélgetés után, ahol elmondom a terveimet, kialakul egy közös gondolkodás, s a kölcsönös igen után már a projekt befogadó helyszínét keresem, például Kőbányán a Zrínyi Miklós Gimnáziumot vagy akár a szent László Gimnáziumot, ha Dr. Hada Zsuzsannára és a WÉK tréningre gondolok.

   – Ha már a kapcsolatokat szóba hoztam, ide kívánkozik a témaválasztás is. Hogyan lesz telefonos projekt, rap műfajú szociológiai kisfilm, drogprevenció, stb., stb. Egyedül találja ki a témákat vagy valami más útja van a választásnak?

   – Ez úgy működik, hogy az önismereti részt megcsináljuk egy már jól működő stábbal, a téma pedig függ az adott pályázati kiírástól, a gyerekek történeteitől, a rendező ötleteitől. Az ott megjelölt fősodor alapján van lehetőség a konkrét téma kiválasztására, természetesen, ezt nem egyedül csinálom. Szerencsémre, amikor egy projektek híre megy, már jelentkeznek a szakemberek, hogy csak a tavalyi estet említsem. A Verset írok című kisfilmél Színész Bob bejelentkezett, s azt mondta, a világért sem maradna ki ebből a filmből!

 

 

   – Amikor a filmes táborokban a fiatalokkal foglalkozik, elmondható-e, hogy egy időben pótanyuka, pszichológus, esetleg terapeuta? Egyáltalán! Hogyan viszonyulnak önhöz a gyerekek, mennyire fogadják el, és viszont? Nehéz-e velük a kapcsolatteremtés?

   – Minden foglalkozáson ott vagyok. Ez alap, ehhez ragaszkodom, s ezt minden kollégámnak elmondtam. Én nem ellenőrzöm a gyerekeket, beülök, beállok közéjük, s csinálom velük együtt a gyakorlatokat. Az eredmények azt mutatják, így sokkal könnyebben fogadnak el, mintha irányítani, fegyelmezni akarnám őket. Vagy itt vannak a táncórák. Ha rap-klipet akarnak a filmesek (a témát a rendező határozza meg), akkor övé a pálya, de a szakmai részbe nem szólok bele. Ugyanakkor itt is igaz, hogy minden alkalommal jelen vagyok; látnom kell, mi zajlik, hiszen a végén a felelősség az enyém. Meggyőződésem, hogy ezt érzik, s tapasztalják a gyerekek is.

 

   – Van egy meghatározó élményem: a Válaszúton (több is van persze a filmek kapcsán, de a legutóbbi nagyon megdöbbentett) című film sajtóvetítésén nem győztem csodálni a főszereplő Zsákai Eszmeralda természetességét, színészi teljesítményét. Mit lehet róla tudni, mit gondol, lesz-e belőle színésznő? De elsősorban az izgat, hogy sikerülhet-e neki a kitörés egy sok szempontból hátrányos szociális helyzetből?

 trailer video

 

   „A témaválasztás során érzékeny társadalmi problémákhoz a prostitúcióhoz és emberkereskedelemhez nyúltunk. Történetünk számos kérdést vet fel: Mi van azokkal a lányokkal, akik intézetben nőnek fel, mennyire veszélyeztetettek? Van-e esélyük elkerülni az áldozattá válást? Egyáltalán kik az áldozatok? Csak a lányok? Vagy akár a családi normákat követő fiúk is? És egyáltalán azok a normák milyenek lehetnek, amit egy futtatásából élő apa determinál a családtagjai részére?” – írják a film alkotói.

 

   Preszl film 242– Hogy lesz-e színésznő Eszmiből (képünk), nem tudom, ez sok mindenen múlik. Egyelőre azt látom, nem esélytelen. Sárközi Gyula koreográfus, a Madách Tánc- és Színművészeti Iskola és Szakgimnázium alapítója, művészeti vezetőjétől kértem segítséget. Beültünk az autójába, s elmentünk arra a kis településre, ahol most él Eszmi. Kíváncsi volt – és én is – a körülményeire, a habitusára, az előképzettségére, a készségeire. A látottak alapján Sárközi Gyula arról beszélt hazafelé, hogy ez a kislány milyen jól eljátszhatná az egyik főszerepet egy darabban majd. Volt egy kéthetes tábora az iskolának, ahol különféle táncstílusokkal foglalkoztak, s ez a tábor volt a felvételi vizsgája Eszminek. Felvették és most emberfeletti akarattal küzd a felzárkózásáért. Az egyik szemem most is rajta van, hívnak az iskolából, ha van valami. Tartom a kapcsolatot a családdal is időnként.

   – Mi lett a tábor eredménye?

   – Felvették. Sőt, kapott kollégiumot is, és kötött egy szerződést az iskolával. A taníttatás költségét elengedték neki. Nagyon jól esett Sárközi Gyula és az iskola hozzáállása. A beiratkozásra együtt mentem az anyukájával. Nem tudom melyikünk volt büszkébb Eszmire.

 

   Csak a rend kedvéért álljon itt a legújabb, néhány napos információ a Válaszúton című filmről:

 

   „Elérkezett a film életében a nemzetközi premier is, ráadásul az Oscar díjra is kvalifikáló Tirana Nemzetközi Filmfesztiválon belül, a New World Panorama szekcióban. Ahogy korábban már írtuk, a Válaszúton a Cinefest Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába is bekerült. Mozgalmas időszaknak nézünk elébe!” – írják az egyesület facbook oldalán.

   A másik pedig, hogy a Válaszúton című film budapesti premierje az V. Ars Sacra Filmfesztiválon, 2020. szeptember 16-án 18:00 órakor lesz a Tabán Art Moziban (1016 Budapest, Krisztina körút 87-89.).

  

Preszl film 217

  A Válaszúton című film szereplői egy része a sajtóvetítésen

 

   Preszl Éva és az Életrevaló Karitatív Egyesület tevékenysége összefonódik: egy sok szálból álló, erős fonalat vizionálhatunk.

 

 

   Testuleti dijatado 735Hogy ebben melyik szál kimondottan csak övé, azt legjobban a tavaly kapott önkormányzati elismerés mutatja meg. Preszl Éva a Kőbánya Kiváló Szociális Szakembere elismerő cím birtokosa lett.

 

 

   „Preszl Éva részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – a nehéz sorsú kőbányai családoknak, fiataloknak, gyermekeknek nyújtott áldozatos, magas szakmai színvonalon végzett munkája elismeréseként – 166/2019. (IV. 18.) határozatával Kőbánya Kiváló Szociális Szakembere elismerő címet adományozott.”

 

 

fotók: 10kerekult.hu/OGy; Egyesületi honlap