AD-blacklist1

2011
nov.
25

Kínos érdektelenség mellett

kozmeg 011Bántó érdektelenség mellett rendezte meg a kőbányai önkormányzat a szokásos évi közmeghallgatását. Azért akadtak érdekes ügyek, amikben természetesen intézkedést ígért az önkormányzat vagy valamelyik szervezet. Hogy történik is majd valami, nos, az a jövő titka.

 

Késő délutánból az estébe nyúlt a kőbányai önkormányzat – törvényben előírt módon megtartandó – november 24-i közmeghallgatása a Kőrös Csoma Sándor kultúrközpontban. Fájó kijelenteni, de a közügyek vagy éppen a saját ügyek nyilvánossá tételének lehetősége szinte senkit sem hoz lázba Kőbányán: a kezdéskor mindössze 47 helyi lakos (!) foglalt helyet a tanácsteremben… Csak érzékeltetésül: a kerületben nagyjából 70 ezren élnek. A magyarázat? Az érdektelenség okairól többszáz sort lehetne írni, nekünk két tippünk van: egyrészt a napról napra élés annyi energiát emészt fel az emberekben, hogy a közügyekkel már nem óhajtanak foglalkozni, másrészt gyanítjuk, hogy – mivel minduntalan ezt kapják – megcsömörlöttek a nagy- és a helyi politikától egyaránt. (Most zajló szavazásunkban sokan úgy vélekednek, hogy fölösleges a közmeghallgatás, mert a felvetett ügyekben úgysem történik intézkedés. Hát ez is egy alapos ok a távolmaradásra…)


Ez történt


kozmeg 041aAz esemény Kovács Róbert polgármester „szózatával” kezdődött, aki beszámolt az egy év alatt történt legfontosabb dolgokról. Mi is csak néhányat emelünk ki ebből. Önkritikusan elmondta, hogy a Gyakorló utcai parkolás és a MÁV-telep sorsának rendezésében nem sikerült előrelépni, a kettő közül előbbire van több remény. Megemlítette, hogy a repülők okozta zaj csökkentésében talán a hamarosan változó jogszabályok érzékelhető javulást hozhatnak. Szólt arról, hogy elindult az Újköztemető előtti körforgalom előkészítése a közműfejlesztéssel – a körforgalmat egy év múlva adják át –, és várhatóan jövőre a temető mellett virágárus-csarnok is megépül. Megemlítette azt is, hogy folyik a Liget téri BKV-buszvégállomás átrendezéséről egyeztetés az érintett felekkel.


Zűrös kocsma


Bár kevesen voltak jelen, azért közülük páran bombázták kényes és kevésbé kényes kérdésekkel, felvetésekkel a pódiumon helyet foglaló képviselő-testület tagjait és egyéb hivatali vezetőt, elöljárót. (Hadd szúrjunk egy megjegyzést ide: bizony a fent ülők között akadt egyetlen egy ember, aki rendkívül tiszteletlen volt még ezzel a pár érdeklődővel szemben is. Egész idő alatt állandóan a laptopját nézte, ütögette annak klaviatúráját, nagyjából úgy 20-25 percenként vetett egy pillantást a történésekre, tett egy grimaszt, majd tekintetét újra a gépre fordította. Persze, lehet, hogy nagyon fontos, határidős munkát kellett éppen elvégeznie. Ám, ha mindenki más oda tud figyelni a helyiekre és tudja nélkülözni erre a néhány órára a számítógépét, akkor neki sem kellene kilógnia a sorból.)

A teljesség igény nélkül szemezgettünk a témákból.

 

Egy Kápolna utcai lakó egy közel egyéves probléma megoldásában kért segítséget: elmondása szerint a társasház kezelője a törvények fölé emeli magát, nem számol el rendesen az anyagiakkal, meghamisítja az okiratokat.

A vagyonkezelő osztályvezetője eléggé nyakatekert, semmitmondó választ adott, majd ezt megunva a polgármester kérte a vagyonkezelő vezérigazgatóját, hogy vegyék fel a kapcsolatot a hölggyel és jussanak el a megoldásig.

 

A Halom utca 39.-ből egy hölgy a szomszédban, a Martinovics téren lévő Bombázó presszó tarthatatlan állapotára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a kocsma törzsvendégei gyaníthatóan rendszeresen drogoznak, emellett éjjelente zajonganak, és a házak mellett végzik el kis és nagydolgukat. Kérte, hogy a helyiség csak 22 óráig maradjon nyitva. A hölgy még arról is szólt, hogy a környéken túl sok a kutyapiszok.

A polgármester utóbbi kapcsán megjegyezte, hogy ugyan valamelyest javult a helyzet, de valóban még mindig akadnak olyanok, akik nem használják a rendszeresített kutyapiszok-gyűjtőzacskót és -gyűjtőedényt. Hozzátette, csak közös felelősséggel lehet úrrá lenni teljesen ezen a gondon. A kocsma kapcsán ígéretet tett a hatósági ellenőrzésre, és kérte, hogy a lakók részletes információkkal írásban keressék meg a hivatalt.

 

Felvetődött, hogy a KÖKI Terminálhoz kapcsolódó kőbányai fejlesztésekkel mi lesz, nos a polgármester annyit mondott, hogy szó van a Sibrik-felüljáró rendbetételéről és egy P+R parkoló kialakításáról is.


Kertvárosi gondok

 

A Kertvárosból egy hölgy néhány, az ott élőket évek óta zavaró problémát vetett fel: a repülők elviselhetetlen zaja – kiemelve, hogy még éjjel sem lehet aludni miattuk –; a főváros körgyűrűt kíván létesíteni ebben a régióban, így a Határ-erdő lehet a fejlesztés áldozata; az Újköztemető mögötti terület értékes természeti adottságokkal rendelkezik, ezért az ide tervezett új temetőbejárat ezt veszélyeztetné; a Rákos-patak helyzete, illetve a fémfeldolgozó és -gyűjtő telep esetleges bezárása.

Kovács Róbert azt mondta, a hivatalnak korlátozott eszközei vannak arra, hogy megszűntessen egy céget vagy telephelyet, de a vállalkozás okozta gondokat ismerik, dolgoznak rajta. A kábelégetés nyomait viselő Rákos-patak rendbetételéhez több százmillió forint szükséges, ezt az önkormányzat sajnos egyedül nem tudja állni, de ezen is „rajta vannak”.
Hozzátette, az, hogy a temetőnek egyetlen bejárata van, olykor súlyos zavarokat okoz, ezért indokolt lenne egy másik oldali bejárat is. Úgy vélte, egyelőre nincs napirenden ennek megvalósítása. Ám, ha valamikor felmerül, minden szempontot, így a környezeti szempontokat is figyelembe véve fognak eljárni.
A kerületi főépítész megerősítette, hogy a fővárosnál új fejlesztési koncepció készül, ennek része a Határ-erdőt érintő körgyűrű felülvizsgálata is. A repülőtér jelen lévő képviselője azt kérte a hölgytől, hogy egyedi ügyével keresse meg a társaságot, és valamilyen megoldást igyekeznek kitalálni rá.

 

Venném, de nem adják: a MÁV lakótelep

 

Egy évek óta húzódó ügyben szólalt fel Balogh Sándor (képünk).kozmeg 139 Azzal indított, hogy a MÁV telep lakóit 30 éve kérdezte meg a tulajdonos, vajon megvennék-e lakásaikat? Ugyanis, 35 évvel ez előtt a Hungária körút felé eső páros oldal esetében a VIII. kerületi (akkor) Tanács lépett, megvette az ingatlanokat, s az ott lakók azóta is békében élnek. Nem így a másik oldal, amelyik Kőbányához tartozik. A hitegetés négy éve folyik, hogy megvehetik a házaikat. (Emlékezetünk szerint ettől több, hiszen már 2008-ban, az akkori önkormányzati bejáráson – ahol még laptársunk, a Kőbányai Hírek munkatársaként voltunk jelen – is arról beszéltek a szakemberek, hogy a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt áll az adás-vétel.) Balogh úr elmondta, hogy jószerint csak Varga Péter (a MÁV szakembere – a szerk.) törődik az ügyükkel arról az oldalról. Szép lassan kiderült az is, hogy a vételi akció megvalósulásának több akadálya is van. Az egyik ilyen az úthálózat megléte. Illetve ez rendeződni látszik, mert a főváros útügyekkel foglalkozó főosztálya megadta a MÁV lakótelep belső úthálózatának fejlesztésére az engedélyt. Mit kíván tenni az önkormányzat?

Kovács Róbert, majd Révész Máriusz is válaszolt, s megvilágították, mit tehettek ők.

– Ez egy régi ügy, 1990 óta húzódik – ismertette a történetet Révész. – A MÁV telep lakói élnének a vásárlás lehetőségével, de rajtuk kívül álló okok miatt a az itt lévő közművek nem felelnek meg a jelenlegi szabványoknak, így először azokat fel kellene újítani. Igen ám, de ez több, mint a lakásokból árából befolyó bevétel. Az önkormányzat megvenné a telepet, de ennek meg az az akadálya, hogy a MÁV irreális plusz követelésekkel állt elő, így az önkormányzat jó szándéka lehetetlenül el.

A jelen pedig a következő fordulatokat hozta. Az egész ügyet meg – anno – Kóka János vitte minisztériumi szintre, de mire érdemi döntés születhetett volna, már nem volt miniszter. Az aktuális állapot szerint dr. Fónagy János államtitkárnál járt el Révész, mint Kőbánya országgyűlési képviselője. Ám a megbeszélt időpontban az államtitkár a közfeladatot ellátó minisztert helyettesítette, így a találkozó nem jött létre. Emiatt most dr. György István főpolgármester-helyettes kezdeményezett egy, a MÁV, a minisztérium és a kőbányai polgármester részvételével történő megbeszélést.

 

Kovács Róbert megjegyezte, mind a Törekvés sportpálya, mind a Törekvés Művelődési Ház esetében abszurd helyzet áll fenn a tulajdonosi oldalon. A művelődési ház esete a nehezebb, hiszen itt az igazgató levelet kapott a MÁV-tól (a tulajdonostól, egyben a fenntartótól), hogy fizessen jelentős összegű bérleti díjat (!) – ott, ahol az önkormányzat egyébként is 20 millió forint körüli összeggel támogatja az intézményt!

kozmeg 140Az önkormányzat főépítésze, Mozsár Ágnes kiegészítette a MÁV telepieknek adott választ, hogy mind a belső úthálózat, mind a többi szükséges közmű korszerűsítés szabályozási terve kész, s a képviselő testületnek nincs oka ezt ellenezni. A válaszadók körét Varga Péter (képünk, jobbra) zárta. Ígéretet tett, hogy a MÁV kilakoltatással fenyegető leveleire, követeléseire felhívja a MÁV Zrt. vezérigazgatójának figyelmét, s a döntésről írásban értesít minden érdekeltet.

Kérdésre válaszolva Mozsár Ágnes elmondta, hogy a leendő M4 autópálya építése a főváros távlati terveiben szerepel, de ez csak a nyomvonal biztosítására szóló tartalék területet érinti, szó sincs semmilyen tervezésről, így a Salgótarjáni utca lakóinak nincs félnivalójuk, hogy kisajátítás vagy más intézkedés történne.


Végül pedig az egyik Hatház utcai lakó azt vetette fel, hogy a házak falán az utcanév-tábla elhelyezése nem egyértelmű, így az sok gondot okoz a mentőknek, barátoknak, sokszor még a postásnak is.

 

fotó: 10kerkult.hu/OGY