AD-blacklist1

2021
jún.
14

Ez történt – A Felsőrákosi MÁV telep gondjai

Írta: Oszvald György

Mav 1a leadA néhány hete, a fertőrákosi állapotokról szóló, oldalunkon közzétett lakossági panaszról nem feledkeztünk el. Olvasónknak is ígéretet tettünk, hogy igyekszünk információkat beszerezni a történésekről, tekintettel arra, hogy a panasz nem mai keletű…

 

 

Panaszosunk levelének közzététele után megkerestük Huszti Norbert, a terület önkormányzati képviselőjét: arra voltunk kíváncsiak, hogy tud-e bővebb információkat a felvetett gondokról. A képviselő igent mondott, jelezte, hogy a témával foglalkoztak, s rendelkezésünkre bocsájtotta a dr. Szabó Krisztián jegyző vezette szervezet intézkedésinek eredményeit. Ezekből idézzük a legfontosabb megállapításokat azzal, hogy a Kőbányai Önkormányzat nem lustálkodott tavaly, az intézkedések némelyike eredménnyel is járt. Megjegyezzük, a koronavírus-járvány bizonyára több esetben is hátráltatta a gondok megszüntetését.

 

   Mav 42020. januárban érkezett első lakossági bejelentés, miszerint illetéktelen személyek költöztek be az MÁV telepi ingatlanokra, illetve az ingatlanon felhalmozódik a hulladék, esténként mindennapos a „randalírozás”, a beköltözött személyek által vélhetően fűtésre használt kályhákból eredő füst beteríti a környéken található házakat és udvarokat, az utcán a lakosok napi szinten szedik a szemetet – ismertette az alapokat dr. Szabó Krisztián.

   A bejelentés alapján 2020. február 4-én felkeresték a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányságot, kérve a terület gyakoribb ellenőrzését. A MÁV Zrt.-t, mint a kérdéses ingatlanok kezelőjét is
tájékoztatták a kialakult állapotokról, és kérték ezek megszüntetését. (A bejelentésekkel érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában állnak. -a szerk.)   A vizsgálatok sorát egy 2020. július 23-ai helyszíni bejárás követte az érintett ingatlanokon. Ezen részt vettek a X. Kerületi Rendőrkapitányság, a MÁV Zrt. és az önkormányzat szakemberei. A szemle során megállapították, hogy az épületek környezetében nagyobb mennyiségben felhalmozott hulladék található. Az ingatlan többi része hulladékoktól mentes volt. Az épületekben több család is életvitelszerűen él.

   A bejáráson a MÁV Zrt. képviselői úgy nyilatkoztak, hogy az ingatlant jelenleg nem hasznosítják, lehetőségeikhez mérten vasútőrök ellenőrzik a területet. Elmondásuk szerint az ingatlanon felmerülő problémákat (hangoskodás, tűzgyújtás, hulladéklerakás) az éjjelente az ingatlanra behatoló személyek okozzák. A MÁV Zrt. folyamatos intézkedéseket tesz az ingatlan rendezettségének helyreállítása érdekében, az oda beköltöző és elfoglaló személyekkel szemben azonban nem tudnak eredményesen eljárni. Jogi lehetőségeket kerestek az ingatlanon élő személyek kilakoltatására, jogvédő szervezetek azonban több alkalommal is megakadályozták ezt. A vasútőrök által fellelt felhalmozott hulladékok összegyűjtése és elszállítása folyamatosan zajlik. Az ingatlan bérbeadásáról és további hasznosításáról előzetes tárgyalások voltak folyamatban, a terület bérbeadását 2020 szeptemberére tervezték.

   Jelenleg annyit lehet tudni, hogy az Önkormányzat még tavaly év végén érdeklődött a terület bérbeadásával kapcsolatban. A MÁV Zrt. nyilatkozata szerint a Keresztúri út 39-41. szám alatti, egykori olajszertár területének bérbeadása folyamatban van, a vasútüzemi érintettség és a közműellátás vizsgálatát végzik. Várhatóan fél éven belül (kb. 2021. áprilisa -a szerk.) megtörténik a területátadás. Zajlik a rendbetételi feladatok felmérése, a területen található (kizárólag épületen belüli) hulladék elszállításának előkészítése. A terület őrzéséről bérlői oldalról folyamatosan gondoskodnak, hogy a problémák ne súlyosbodjanak.

  

***

  

   A nevezett területeken történő ismételt hulladéklerakások miatt az Önkormányzat 2020. október 1-jén hulladékgazdálkodási eljárást indított a MÁV Zrt.-vel szemben, illetve írásbeli nyilatkozat benyújtására hívta fel az ingatlanon található hulladékokkal kapcsolatban.
   Nyilatkozatuk alapján a területen elhagyott hulladékok nem a MÁV Zrt. tulajdonát képezik, a hulladékok tulajdonosának személyéről, az elhelyezés idejéről és módjáról nincs információjuk, a
hulladékok a MÁV Zrt. engedélye és tudta nélkül rakták le.

 

   Mav 1A Kőbányai Közterület-felügyelet munkatársai a 2020. november 19-én megtartott helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy a Budapest X. kerület, Keresztúri út 40689/1 helyrajzi számú ingatlanon továbbra is nagy mennyiségű vegyes összetételű hulladék és lom található. A hulladékgazdálkodási eljárás során a rendelkezésre álló adatok alapján az ingatlanon elhelyezett hulladékok tulajdonosának személyét a MÁV Zrt. nyilatkozata alapján megállapítani nem lehetett, ezért a vonatkozó rendeletek alapján a felelősség az ingatlan kezelőjét, a MÁV Zrt.-t terheli. „A 2020. november 23-án kelt határozatban köteleztük a MÁV Zrt.-t az eljárással érintett ingatlanon található hulladékok elszállítására.” – áll a jegyző levelében.

   A panaszos által jelzett őrház (bal oldali kép) ügyében is történt intézkedés. A tények rögzítése után („az egykori őrházban szintén több személy tartózkodott.” – írta a MÁV Zrt.) a helyszínen rendőrségi intézkedés történt illegális áramvételezés ügyében, valamint egy személy elővezetése is megtörtént.

 

***

   A 2020. évi vizsgálatok ugyan részletekbe menően tártak fel olyan tényeket, melyekről az ott élő lakosságnak talán nem is lehettek ismeretei, de ezt figyelembe véve is, a panaszos valójában nem kapott választ a felvetett problémákra. (Ld. a fent belinkelt cikkben a panaszos D. Kovács Róbert polgármesternek írt ez évi, április 19-ei levelét.)

   Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk rövidesen bemutatni az aktuális állapotokat.

 

Fotó: 10kerkult.hu/OGY