AD-blacklist1

2011
szep.
22

Új törvény, szigorodó rendszer

 

aradasAz Országgyűlés kedden megszavazta az új katasztrófavédelmi törvényt, amely 2012. január elsején lép hatályba. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény a minősített időszakok rendszerének megújításával, illetve a bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli intézkedések megteremtésével garantálja az ország területén élő lakosság életének, vagyonának biztonságát. 

 

A törvény legfontosabb pontjai:

- A jelenleg hatályos tűzvédelmi törvény értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság az önkormányzat intézményeként működik, ami magával hozza az intézményi függőséget. Az újonnan elfogadott katasztrófavédelmi törvénnyel azonban a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnik, helyébe az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami tűzoltóság lép.


- Az új katasztrófavédelmi törvény meghatározza az Alaptörvényben is nevesített polgári védelmi kötelezettséget is, kiegészíti a „katasztrófavédelmi feladatok” ellátásával, lefekteti e kötelezettség részletszabályait.


- A 2010. május-júniusi árvizek során bebizonyosodott: a hatékony védekezéshez elengedhetetlen, hogy a védekezésért helyi szinten felelős személyek rendelkezzenek alapvető katasztrófavédelmi ismeretekkel. A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósul meg a képzett közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referensek közvetlenül segítenék az önkormányzatok katasztrófák elleni felkészülési, mentési, védekezési tevékenységét, valamint rendelkeznének honvédelmi ismeretekkel is.


- A katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében a törvény bevezeti a kisebb súlyú jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság jogintézményét. A bírság a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek esetében javítja az üzemeltetői kötelezettségek teljesítését.


- A katasztrófavédelem 2007 óta rendelkezik hatósági jogosítványokkal a közúti veszélyesáru-szállítás ellenőrzésére vonatkozóan, január elsejétől ez a jogkör a vízi, légi és vasúti szállításra is kiterjed majd. A törvény szerint az új típusú veszélyhelyzeti irányítási rendszerben megalakuló egységes iparbiztonsági hatósága megelőzési munka keretében szigorú hatósági felügyeletet lát majd el, amelyben jelentős szerepet kap a szankciók körének bővítése a veszélyes áruk szállítása terén. A törvény megteremti annak lehetőségét is, hogy a katasztrófavédelmi hatóság a veszélyesáru-szállítás szabályainak megszegése esetén bírságot szabhasson ki.


(OKF; katasztrofavedelem.hu) (fotó: metropol.hu)