AD-blacklist1

2019
feb.
14

Gondolatok okostanteremben

Írta: Oszvald György

okos2leadA Budapest X. Kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium a Kelet-Pesti Tankerületi Központ és a Richter Gedeon Nyrt. közös támogatásával, a XXI. század igényeinek megfelelő „okostermet” alakított ki. A terem ünnepélyes átadása a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan, 2019. január 23-án, sajtónyilvánosság előtt történt.

 

A sajtónyilvános bemutató órán részt vettek a gimnázium tanárai, a támogatók és meghívott vendégek is, az óra tárgya a gazdaságismeret, ezen belül is a nyugdíjrendszer és a jövedelmi források voltak. A termet, az eszközökön futó alkalmazások használatát Vizsnyicai Péter gazdaságismeret tanár mutatta be.

  

   okos3Edényi László, a gimnázium igazgatója a tanterem „okosságát” magyarázta el. E szerint ennek a teremnek külön internet hálózata van, melyre jelenleg 12 laptoppal csatlakozhatnak a diákok.

 

   Az eszközparkot 3D-s vetítésre is alkalmas projektor egészíti ki. Kiemelte még a terem egyéni és csoportos feladatmegoldásra alkalmas bútorzatát. A terem és berendezései alkalmasak matematika, biológia, történelem órák megtartására is.

   okoskaAz okosterem a Kelet-Pesti Tankerületi Központ és a Richter Gedeon Nyrt. pénzügyi támogatásával valósult meg. A bemutatón a Richter képviseletében dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit, a gyógyszergyár támogatáspolitikáért és az alapítványok tevékenységének koordinálásáért felelős megbízott vett részt.

 

   A Richter Gedeon Nyrt. tevékenyégében kiemelt szerepet játszik a társadalmi felelősségvállalás, ezen belül – a témához kapcsolódva – az oktatás segítése, támogatása. Pellioniszné asszonyt arról kérdeztem, hogyan jött létre a kapcsolat a Zrínyi Miklós Gimnáziummal?

 

   „2018. májusában kereste meg a Richtert a gimnázium igazgatója, Edényi László. A Beke Zsuzsa kommunikációs és PR vezetőhöz küldött levele hozzám került. A világosan fogalmazott, egyértelmű célokat megfogalmazó kérést könnyű volt elfogadni, hiszen az oktatás, a képzés fejlesztése illik a profilunkba. Az sem volt mellékes, hogy egy jónevű kőbányai gimnázium volt a támogatás kérelmezője; hát kinek segítsünk, ha nem egy arra érdemes kerületi iskolának?” – idézte fel a támogatás megítélésének első lépéseit.

 

   Az, hogy a gimnázium méltó a segítésre, nem volt kétséges. Ezt az Alapító Okirat, a közhasznúsági jelentések, egyéb beszámolók igazolták. A konkrét program megismerése után azonnal világos lett a döntéshozóknak, hogy itt nem egy százezer forintos, egy-két hónap alatt megvalósítható feladatról van szó. Egy évekre szóló, egymásra épülő modulokat tartalmazó oktatásfejélesztési tervet tartottak a kezükben. „Egymillió forintot szavaztunk meg a célok valóra váltására” – nevezte meg a támogatási összeget Pellioniszné asszony.

   A támogatási kérelmet, a pozitív elbírálást és a javasolt összeget megmutatták az igazgatóság elnökének Bogsch Erik úrnak. Mind a támogatás megszavazásának indoklásával, mind a javasolt összeggel egyetértett, így nem volt más hátra, mint elutalni az összeget.

 

   Pellioniszne 004 L„A támogatást a gimnázium oktatási tevékenységét segítő Sors Bona Alapítvány kapta meg; az átutalás júliusban teljesítette a Richter.” – tudtam meg a támogatáspolitikai megbízott-tól. (képünkön dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit)

 

   Van ennek a történetnek egy másik oldala is, ami Pellioniszné asszonynak az okosterem átadásán való jelenlétéhez kapcsolódik. A magam részéről természetesnek tartottam, hogy meghívták, ő azonban egy másik szempontot említett: „A támogatott természetesen büszke, a támogató pedig csendesen örül, hogy ténylegesen arra fordították a pénzt, amire adtuk.” – mondta el saját érzéseit.

 

   – Van-e valamilyen beszámolási, tájékoztatási kötelezettsége a gimnáziumnak, az alapítványnak?

   – Nincs ilyen elvárás megfogalmazva a megállapodásban, de hiszem, az iskola és a gyógyszergyár kapcsolata megmarad.

   – Mivel a terem alkalmas rá, elképzelhető, hogy egy nem mindennapi kémiaórára szól majd a meghívó, akár önöknek, akár a sajtónak?

– Miért is ne! Egyelőre a tanárok is tanulják, próbálgatják a terem okosságát, s ha egy kémia tanár eléggé felkészültnek érzi majd magát, nem kizárt egy rendhagyó óra sem.

 

fotó: 10kerkult.hu; a tankerület facebook oldala; tv10

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül.

tamogatas