AD-blacklist1

2018
szep.
03

Boldog tanújévet! – tankerületi tanévnyitó Kőbányán

Írta: Oszvald György

Tanker evnyito 219a leadA kőbányai Szent László Gimnázium Dísztermében tartotta meg tanévnyitó ünnepségét a X. és XVII. kerületet magában foglaló Kelet-Pesti Tankerületi Központ augusztus 30-án. Az eseményen a tanárok mellett megjelent Dunai Mónika országgyűlési képviselő, a két kerület polgármesterei és oktatási szakemberei.Fehér Gyöngyi Judit a tankerületi központ szakmai igazgatóhelyettese nélkülözte a tanévnyitón a robotot a köszöntés és a vendégek bemutatásakor, és saját hangján kérte fel a Kroó György Zeneiskola két művésztanárát is az alaphangulat megteremtéséhez. Tanker evnyito 093Nyéki Emese népi furulya és Juhász Kitti koboz, ének előadásában csodálatos moldvai csángó dallamokat hallhattak a résztvevők (képünk).

 

   Tanker evnyito 179Az ünnepi hangulatot fokozta, hogy köszöntötték az újonnan kinevezett intézmények vezetőit (a képen balról): Szilágyiné Eichler Katalin, a Kőbányai Fekete István Általános Iskola és Nagy Ágnes, a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola új igazgatói kaptak egy elegáns virágcsokrot.

 

   Fehér Gyöngyi Judit bejelentette még, hogy Petrőczy Tibor, a XVII. kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola igazgatója az ökoiskola érdekében kifejtett munkájáért Miniszteri elismerő oklevelet kapott az elmúlt héten megtartott országos tanévnyitó konferencián.

 

   Tanker evnyito 219Dr. Fekete Ildikó, a tankerületi központ igazgatója (képünk) megnyitó beszédében jelezte, a nyáron jelentős változások történtek a fenntartói oldalon. „Dr. Káser Miklós és dr. Bódis József személyében új miniszterünk és államtitkárunk lett. Augusztusra a Klebelsberg Központ élén is változás történt: a korábbi szakmai elnökhelyettes, Hajnal Gabriella vette át az elnökséget, szakmai helyettese, Péterffy Balázs megbízással tölti be tisztét, a gazdasági igazgató távozása után pedig jelenleg – szintén megbízással – Marsi Márta dolgozik elnökhelyettesként.” – ismertette az irányítás változásait az igazgató asszony. Elmondta azt is, nőtt a tankerületek száma: Az eddigi 59 tankerület 1 körzettel nőtt, a gyarapodás egy új, önálló, esztergomi tankerületet takar.

 

   Az országos változások után a saját tankerület életéről szólt. „Az eddigi gazdasági igazgatónk megvált tőlünk, az új vezető kinevezése folyamatban van. Dolgozik viszont már az új humánerőforrás jogi osztályvezetőnk, Héráné dr. Horváth Antónia.” – mondta el a változásokat dr. Fekete Ildikó.

 

   Egy szomorú halálesetről is szólt, egyik kollégájuk egy rosszullétet követően, hosszú betegség után hunyt el a tanévnyitót megelőző napokban. Hogy megelőzzék a hasonló esetet, a tankerület teljes állományának elsősegélynyújtó, újjáélesztő tanfolyamot szerveztek, melyet októberben kiterjesztenek a tankerület összes intézményvezetőjére, sőt, egy defibrillátort is üzembe helyeznek az intézményben.

 

   A közérdekű változások bejelentések után az oktatásra terelte a szót. Kiemelte, nagyon pozitívan értékeli, hogy az intézményvezetők sok pályázaton vettek részt. „Mindenkit arra ösztönöznék, továbbra is folytassák ezt a munkát, hiszen itt lehet plusz forrásokhoz jutni. A tankerületi központ is pályázott a Klebelsberg központnál, s 72,1 millió forintot nyertünk. Ezt az összeget olyan intézményeinkben fordítottuk fűtéskorszerűsítésre, ahol az már elodázhatatlan volt. Ebből oldottuk meg egy iskola teljes világítás-felújítását is. További három iskolában szakmai programok támogatásában segítettünk.” – monda.

   A pályázati forrásokhoz sorolhatók a Kőrösi Általános Iskola és a Gregor iskola egy-egy Erasmus+ projektje, ugyancsak Erasmus+ projektre nyert forrást a Szent László Gimnázium és a az Újlak utcai iskola.

   A Határtalanul programban 14 intézmény (2 gimnázium, 11 általános iskola hetedikesei) nyert összesen 37 millió forintot. A Nemzeti tehetségprogram is sikeresek voltak iskoláink: két intézmény három pályázata nyert összesen 3 250 ezer forint vissza nem térítendő támogatást. Ide tartozó információ az is, hogy a Nemzeti Kulturális Alap, a Napközis Erzsébet-tábor programokon is értek el sikereket egyes intézmények, sőt, a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjától is érkezett forrás.

   A TAO-s pályázatokon is igyekeznek részt venni, itt az önkormányzatok támogatására is számítanak, ld. Újlak utcai iskola (Rákosmente) vagy a Szent László Gimnázium (Kőbánya) tornatermének felújítása.

 

   Tanker evnyito 226Dr. Fekete Ildikó bejelentette, hogy a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából 2018. szeptember 1-jei hatállyal kiválik az Üllői úti tagintézmény, s önálló iskolaként működik tovább Üllői úti Általános Iskola néven.

 

   Elmondta azt is, hogy „a 2018/19 tanévben a Kelet-Pesti Tankerületi Központ 27 köznevelési intézményében 12 624 tanuló kezdi meg tanulmányait a nappali tagozaton.” Az általános iskolákban a XVII. kerületben, míg a gimnáziumokban a X. kerületben van több tanuló. az eltérés mindkét helyen néhány száz fő.

   Fontos fejlesztés, hogy 2018. szeptember 1-jétől minden intézményben kötelező az e-kréta napló bevezetése, s ezzel egy időben elkészült a tanároknak szóló pedagógus mobil applikáció béta verziója.

 

   Tanévnyitó beszédét azzal zárta dr. Fekete Ildikó, hogy megosztotta a következő tanévre szóló kiemelten fontos témákat. „Szeretnénk mindennapi gyakorlattá tenni az infokommunikációs eszközök használatát, nemkülönben nagy hangsúlyt fektetni a pozitív pedagógia alkalmazására. A harmadik téma az előzőket keretbe foglaló élménypedagógia megvalósítása.” – osztotta meg gondolatait dr. Fekete Ildikó, kérve a pedagógusoktól azt is, hogy ezeket az elképzeléseket osszák meg a szülőkkel is.

    

Tanker evnyito 068

  balról: dr. Mátrai Gábor bizottsági elnök, Radványi Gábor alpolgármester, D. Kovács Róbert polgáérmester, dr. Fekete Ildikó, Dunai Mónika, Riz Levente polgármester

 

   Tanker evnyito 251Dunai Mónika, D. Kovács Róbert és Riz Levente beszédeiben az volt a közös nevező, hogy mindannyian pedagógusok voltak politikusi létüket megelőzően.

   Dunai Mónika (képünk) elmondta, hogy az oktatásban kétszer kívánnak Boldog Új Évet: szilveszter éjjelén és augusztus elején, amikor is elkezdődik az új tanév tervezése. Hangsúlyozta, hogy a köznevelés struktúrájának átalakítása lezajlott, a finomhangolás van már csak hátra. Ebből következően minden pedagógus elmondhatja, hogy „végre a szakmával lehet kizárólag foglalkozni.” Ezen a vonalon haladva szólt az új Nemzeti alaptanterv tervezetéről, s ezzel összefüggésben a 9. évfolyam bevezetésének előkészítéséről. Itt azt emelte ki, hogy ehhez kellő időt kell biztosítani.

   Végül szólt a pedagógusok felelősségéről, mondván, a gyerek azt a tudást viszi tovább, amit a tanárától kap.

 

   Tanker evnyito 342D. Kovács Róbert (képünk) és Riz Levente polgármesterek a gyermekbarát, gyermekközpontú pedagógiáról beszéltek. Arról, hogy mit jelent szeptember 1-je a diákoknak, szülőknek, tanároknak. Kőbánya polgármestere a városvezető szemszögéből kérést fogalmazott meg: „alapfeladatnak tartom az egymás iránti figyelmet, az egymás felé fordulást, egymás támogatását, azaz, a szociális kompetenciák fejlesztését. Legyen ez jelen az oktatási intézmény életében is, mint ahogy jelen van a város életében.” – hívta fel a pedagógusok figyelmét egy működési alapvetésre.

   Tanker evnyito 381Riz Levente (jobb oldali kép) is fontosnak tartotta a tanévkezdést, melyet jelenleg is a változások szőnek át. Felidézte, hogy az oktatási rendszer változásokai végig kísérik az elmúlt 30 évet, s ebből kiindulva azt szeretné, ha egy kis állandóság, egy kis stabilitás, egy kis folyamatosság lehetne a pedagógusok életében, hogy be is fejezhessék, amit elkezdtek. „Jó lenne kevesebb változás, akár az intézményi struktúrában a fenntartó kérdésében, akár a tartalmi kérdésekben.” – fogalmazott.

 

   Kifejezte, ha már a törvényi kívánalom miatt az önkormányzatoknak le kellett mondaniuk az oktatási intézményeikről, bár ezt nem szívesen tették, így most azt kell kívánniuk, s abban kell partnernek lenniük, hogy a kormány sikeres legyen e tekinteten, hogy színvonalas oktatást valósítson meg. „Aki a jövőben gondolkodik az oktatásban, az a gyerekekben gondolkodik.” – emelte ki a fejlesztések általa vélt alapelvét.

 

Cikkünkhöz képgaléria tartozik – ITT  

fotó: 10kerkult.hu/OGY

 

tamogatas