AD-blacklist1

2018
júl.
02

Gyökerek és szárnyak

Írta: Oszvald György

logo2Akkreditált pedagógusképzés keretében hirdetett országos Freinet találkozót a Kőbányai Kincskeresők Óvoda. Beharangozó írásunk azoknak szól, akik nem, vagy csak felületesen ismerik a Freinet-módszert, de nem hiányzik belőlük a téma iránti érdeklődés.

 

 

Mielőtt Bódi Imréné óvodavezetővel történt beszélgetésünket közreadnám, néhány gondolatot idéznék a Freinet-módszerről (e.: frené).

 

Alapok

 

   Freinet szakított a tanítás hagyományos formáival, a hagyományos tankönyvekkel, saját tankönyveket szerkesztett, átrendezte az osztálytermet, műhelyeket hozott létre, megalapította az iskolai nyomdát, saját újságot jelentetett meg. Egy gyakorlatorientált pedagógiát valósított meg. Bár a leírtak az iskolára vonatkoznak, Freinet pedagógiája jól illeszkedik az óvoda kötetlenebb szervezeti keretei közé, az óvodai nevelés szelleméhez, koncepciójához.

   A Freinet pedagógia az 1970-es években Magyarországon kibontakozó alternatív iskolamozgalom egyik előhírnökének tekinthető. 

   „A növekvő népszerűség eredményeként 1987-benmegszervezték az első Freinet tábort, majd 1989-ben alakult meg a Freinet Műhely Budapesten a BMK-ban. Klér Andrea segítségével kaptunk ott állandó helyet. Ennek a Freinet Műhelynek a tagjai hoztuk létre a Freinet Alapítványt.” – olvasható a Freinet Egyesület honlapján Porkolábné Kóra Zsuzsa jegyzete a Vendégkönyv rovatban.

   Az alapítvány mellett később, 2001-ben megalakult a Magyarországi Freinet Egyesület is, így két önálló szervezet terjeszthette a Freinet pedagógia elveit.

 

   Az egyesület Pest és környéke régió vezetője, Gajdics Józsefné, a kőbányai Kincskeresők Óvoda akkori vezetője lett. 2007-ben itt, az óvodában rendezték mega soproni tagszervezet javaslatára az országos Freinet tábort, és kis jóindulattal – hiszen a szervezés már 2017 őszén elkezdődött – mondhatjuk, az idei kőbányai tábor a 10 éves jubileumot jelenti a „kincskeresők” életében.

 

Jubileumi előzmények

 

   – Hadd indítsam a beszélgetésünket ettől a korabeli hírtől! A 2007. évi tábor volt az első Kőbányán? Illetve azóta volt-e tábor a kerületben? Kérdezem ezt azért is, mert kicsit hiányosnak találtam az egyesületi információkat a honlapjukon, másfelől pedig, mert bátorkodtam nagy büszkén leírni a jubilálás tényét.

   – Nem rendeztünk azóta országos találkozót. Egy kicsit tágabbra húzva a kört, a rendszer úgy működik, hogy a táborozókat országos szinten az a város fogadja be, ahol erre helyet és megfelelő körülményeket tudnak biztosítani. Tudni kell, hogy 2000-2007 között elég nagy számban voltak intézmények, melyekben a Freinet pedagógiát alkalmazták.

   Ez a létszám az elmúlt időszakban csökkent, nem kell minden kinek a Freinet pedagógiát alkalmazni, de aki ezt a módszert választja, innovatívnak, rugalmasnak kell lennie. Tudnia kell élni a módszertani szabadsággal amit Freinet pedagógia adja.

   

P7060564

 

   Bódiné kifejtette a gondolatait, ezeket igyekszem összegezni. A Freinet pedagógia egy életérzés, belülről fakad, nem tanítható, gyakorlatban lehet elsajátítani. Azok, akik kikerülnek a főiskoláról, kevés ismerettel rendelkeznek módszertani tudás területén. A Freinet pedagógia önállóságot, önismeretet, komplex szemléletet kíván, ők még nem rendelkeznek ezzel az ismerettel, tőlünk várják a megerősítést.

   – Pedig a Freinet pedagógia lényege a rugalmasság, a nyitottság, a kezdeményezőkészség – jegyezte meg.

   Bódiné úgy véli, a fenti okok miatt az intézményekből kikoptak a Freinet-csoportok, egészen pontosan egy-egy azért megmaradt.

   Ellenpéldának éppen a saját óvodája példáját hozza: itt kezdetben csak egy csoport vállalta fel a lehetőséget, s erről a szülök is tudtak, sőt, a módszer lényegét is megismerték alapszinten. A kísérleti csoportnak is nevezhető társaságban három éven át folyt a munka, közben megtetszett a pedagógusoknak, a többi szülőnek, s így rövid idő alatt mind az öt óvodai csoport a Freinet pedagógia szerint dolgozott.

   2007-ben érezték úgy, képesek, s alkalmasak arra, hogy befogadják az országos tábort.

 

P7070649

 

A jelen tábora

 

   – Eltelt tíz év, s jeleztük, ismét készen állunk, hogy megszervezzünk egy országos találkozót, mely egyúttal egy 30 kreditpontot jelentő akkreditált pedagógusképzés is. A tíz év alatt évente rendeztek táborokat az ország különböző településein, például 2014-ben Dunabogdányban, a budapesti Játékvár Óvoda szervezte meg a Freinet Egyesület akkreditált továbbképzését – fordított a jelenre Bódi Imréné.

   – Milyen létszámmal indulnak neki az egyhetes tábornak?

   – Negyven főt várunk, amihez a mi pedagógusaink csatlakoznak, így durván ötven fő lesz a tábor létszám a. Az már most bizonyos, hogy a programunk szerint három műhelyben folyik majd a munka, de arról, hogy ki melyikben vesz majd részt, még semmit nem lehet tudni. De erre is szolgál majd az első nap.

   – Aki egy kicsit is foglalkozik az oktatással, nem ismeretlen számára a „finn-módszer”, a projekt alapú oktatás, a team-munka. Összefoglaló névvel illetve ezeket, alternatív oktatási módszert említünk. De mennyire hivatalosak ezek a módszerek? Értve benne nemcsak a Freinet pedagógiát, de a Montessori, a Ferriere vagy a Waldorf-pedagógia szempontjait is. Azt látom, nem tiltják, de vajon tanítják-e főiskolán, egyetemen?

   – Azzal kezdeném, a Freinet pedagógiát nem lehet könyvből, papírból megtanulni. Ez egy életérzés, s akkor van valaki jó helyen, ha rájön, nem irányítója a csoportnak, hanem inkább résztvevője, s közösen dolgozik a gyerekekkel. Persze, a háttérből irányít, de ezt a gyerekek nem is veszik észre. Azt szoktam mondani, ez egy szabadság, de nem szabad szabadossá válni; vannak szabályok, amiket be kell tartani. Sőt, a módszert az országosan kiadott nevelési programhoz is igazítani kell, attól nem lehet eltérni önkényesen.

   Másfelől, a felsőfokú oktatásban az alternatív oktatási módszerek közt említik, de külön nem tanítják. Nekünk, akik foglalkozunk ezzel, minden az életközeliségről szól: mindent megtapasztalunk, nem frontális bemutatás van, hanem aktív részvétel. Nincs olyan, hogy freinet-pedagógus, mint ahogyan nincs waldorf-pedagógus sem. Ennélfogva az elfogadottsága nem egyértelmű: bár sokan vagyunk, egyesület is áll mellettünk-mögöttünk, mégsem mérhető pusztán számokkal, százalékokkal a módszer.

   P7060574

 

   – Logikusnak tűnik a kérdés, végzett-e valaki bármilyen, de tudományos alapokon nyugvó mérést, ahol egy kontrollcsoport mutatja meg – esetleg számszerűsíthető módon – a Freinet pedagógia előnyét. Előnyben vannak-e a freinet-s gyerekek a fejlődésükben, a készségeik alakulásában, az ismeretek beépítésében, használatában, stb. egy hagyományos óvodai neveléssel szemben? Egyáltalán, lehet-e ilyen jellegű mérést szerkeszteni?

   – Nem tudok arról, hogy bárhol is készült-e valahol ilyen kutatás, vizsgálat. Konkrétan, mi úgy tudunk a munkánk hatásfokáról visszajelzést kapni, hogy vagy a szülő osztja meg a tapasztalatait velünk, vagy, amikor iskolába mennek a gyerekeink, az onnan származó információk jutnak el hozzánk a gyerekek teljesítményéről. De hozzá teszem, ez esetleges. A tapasztalatok alapján azt mondhatom, nincs különösebb jele, hogy előrébb lennének más gyerekekkel szemben. Azt viszont pozitívan értékelhetem, hogy a mindennapos beszélgetőkör foglalkozásaink eredményeként a kommunikációs készségeik kiválóak. A beszélgetőkörben nincs tanulás, felvetünk valamilyen témát, s arról beszélgetünk. Fejlett a gyerekek vitakészsége, bátran nyilvánítanak véleményt, folyamatosan beszélnek. Amikor a gyerek hoz egy témát, akkor azt látjuk, otthon a szülővel felkészülnek rá, feldolgozzák azt. Ez pedig a gyerek-szülő kapcsolatban nagy segítség számunkra.

   – Mennyire gyerekfüggő a programjuk? Gondolok itt arra, hogy különféle háttérrel, eltérő környezetből jönnek önökhöz a gyerekek, s a sikeres munkához valahol szükséges a kiegyenlítés…

   – Azt kell mondjam, sok érdeklődő van a beiratkozáskor, főleg a nem körzetes gyerekek szüleinél. Ismerik a programunkat, de kíváncsiak a részletekre. A Freinet-csoportba főleg azok a gyerekek vonhatók be, akik szülei tudatosak. Mi sokat kirándulunk, sokfelé eljutunk a gyerekekkel, olyan helyekre is, ahová egyébként a családi háttér okán nem biztos, hogy eljutna a gyerek. És ez nem lényegtelen szempont. Szerencsénkre, a szülők nagyon aktívak, élvezzük a bizalmukat és a támogatásukat.

  

Tehetségfelfedező program?

 

   – Van óvoda, amelyik akkreditált tehetségpontként működik, a nevelésük része, hogy felfigyeljenek a különleges adottságú gyerekekre, fejlesszék, gondozzák a készségeiket. A Freinet pedagógia – gyerekközpontúsága okán – alkalmat ad-e arra, hogy észrevegyék a tehetséget?

   – Hát, ebbe nagyon belekérdezett; a szakdolgozatomat ebből a témából írtam, akár egy önálló prezentációt is tudnék tartani erről. De igyekszem rövidre fogni. A Freinet-módszer nem csak a tehetségeknél hasznos, hanem a különös bánásmódot kívánó vagy a sajátos nevelési igényű gyerekek esetében is. Mikrocsoportokban dolgozunk, s bármi hamarább kitűnik, mint a húsz-huszonöt fős csoportoknál. A dolgok természeténél fogva több lehetőségünk van az egyéni foglalkozásra.

   Megjegyzem, és fontosnak tartom, az óvodában kicsit másként értelmezzük a tehetséget, mint az iskolában. Sőt, inkább arról beszélhetünk, hogy olyan gyerekkel találkozunk, akiknek valamiben kimagasló képessége van a többiekhez viszonyítva. A csíráját látjuk egy adottságnak. Felteszem a kérdést, mi van akkor, ha ennek alapján, egyfajta irányítással olyan iskolába fog menni, amely éppen az ilyen képességű gyerekekre szakosodott, s ahol a „nálunk különleges gyerek” ott egy lesz a sok közül? Ez természetesen messzire vezet, és éppen ezért, azt azért jó tudni, hogy nálunk nem a kiemelés a cél; inkább arra figyelünk, milyen plusz lehetőséget tudunk adni a gyereknek a csoporton belül!

 

IMG 6056

 

   Azt tapasztaljuk, a tehetségesnek mondott gyerek számára a legfontosabb tényező az idő – és, ha erről beszélek, már vastagon benne vagyok a tehetséggondozásban. Előfordulhat, hogy éppen akkor kezdődne valami, amikor – elvileg – vége a foglalkozásnak. Ha ilyenkor szakítunk meg egy folyamatot, az káros lehet. Meg kell találni a módját, hogyan tudjuk lezárni a gondolatsort. És ebben a Freinet pedagógia minden másnál nagyobb lehetőséget biztosít.

 

A beharangozót illusztráló fotók a 2007-es, kőbányai Freinet táborban készültek.

 

Álljon mellénk, támogassa a szerkesztőség munkáját, hogy fejlődni tudjunk, hogy színesebbek lehessenek cikkeink! A részletekért kattintson a képre!

tamogato tabla 400px