AD-blacklist1

2017
jún.
22

Mikszáth nyomában

Írta: szerk

svk leadIskolánk idén harmadik alkalommal vitt el hetedik évfolyamos tanulókat határainkon túl élő magyarlakta vidékekre kirándulni. Az előző két alkalomtól eltérően ebben az évben nem Székelyföldre, hanem a Felvidékre szerveztünk utazást. Három osztályból összesen 47 tanuló vett részt az ötnapos szlovákiai barangoláson.

 

 

A pályázati támogatással megvalósult kirándulás célja az volt, túl azon, hogy diákjaink eljussanak a Mikszáth Kálmánhoz köthető helyszínekre, megismerjenek más magyar vonatkozású történelmi és irodalmi helyszíneket és bepillantást nyerjenek a külföldön élő magyarság mindennapjaiba is.

 

  svk 4Magát az utazást ráhangoló programok előzték meg. Először a Magyarok Házában a Mi, magyarok című kiállítást tekintettük meg. Később egy előkészítő órán a résztvevők megismerkedtek a Felvidék történelmével, majd az öt nap részletes programjával. Egy héttel az indulás előtt felvidéki ételt sütöttek a lányok, valamint játékos vetélkedőkkel készültünk a kiválasztott témánkból: Mikszáth Kálmán, illetve a felvidék várai, történelmi személyei és a hozzájuk köthető helyszínek.

                                                                            

   Utazásunk első állomásaként Mikszáthfalván látogattuk meg a Mikszáth emlékházat. A múzeum az író szülőházának helyén áll. A tárlatvezetést követően az udvaron Mikszáth-korabeli játékokkal ismerkedtek meg a gyerekek. A Mi, magyarok kiállításon már találkoztak a palóc tájszólással, amit most vezetőnk személyén keresztül élőben is meghallgathattak.

 

   svk bb 1Ezt követően Alsósztregovára utaztunk, ahol meglátogattuk a Madách-kúriát, megnéztük az emlékkiállítást. Madách Imre itt írta valamennyi jelentős művét, köztük Az ember tragédiáját is. Felolvasást tartottunk a műből. Ezt egy kiselőadás előzte meg, melyre még otthon készültek fel a gyerekek. A parkban lévő síremléket is megtekintettük.

   Továbbutaztunk Szentantalra, a Koháry család kastélyának megtekintésére. A barokk stílusú kastély fennmaradt régi berendezése, a mennyezetfreskók a főúri élet hajdani gazdagságát idézik. Innét Selmecbányára utaztunk, ahol a szállásunk volt első éjszaka.

 

   Második napunkon délelőtt Selmecbánya belvárosát fedeztük fel. Megtekintettük a Szentháromság teret, a Városházát. Ellátogattunk az Ásványmúzeumba, megnéztük az evangélikus líceumot is, melynek híres tanulója volt Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán is. A város egyik dombján épült a Leányvár kastély, melyhez számtalan magyar monda fűződik.

 

   Továbbutaztunk Besztercebányára. A városban indultunk sétára. Ezen a településen végezte alsó iskoláit Balassi Bálint, akiről még 6. évfolyamban tanultak a gyerekek. Mikszáth Kálmán Beszterce ostroma című híres regénye részben itt játszódik. Megtekintettük a várnegyedet és a vártemplomot.

   Folytattuk a városnézést: Thurzó-ház, Benicky-ház, Mátyás-ház. Kiselőadást hallgattunk meg a felvidéki bányavárosok kiemelkedő szerepéről a középkori Magyarországon. Útban Tátralomnicra, ahol a szállásunk volt, megálltunk még Poprádon.

 

   Evang templom 2Harmadik napunk délelőttjén ellátogattunk a Tátra Múzeumba, ahol a Tátra természetrajzi és néprajzi gyűjteményét tekintettük meg. Ezt követően Késmárkra utaztunk, ahol Lám Frigyes költő és nyelvtudós született.

 

   FatemplomMegnéztük mindkét evangélikus templomot. A XIX. században épült nagyobb templomban található Thököly Imre sírja. Mellette a XVII. században épült fatemplomot is meglátogattuk, ami a világörökség részét képezi. A várban a kiselőadás ideje alatt néhány diákunk rajzokat készített a késmárki várról, melyeket azonban itthon fejeztek már be. A vár a Thököly család birtokában volt a XVI. század végétől.

 

   Ólublóra utaztunk. Meglátogattuk a Lubló vára alatt kialakított Skanzent, amely 25 ácsolt gerendaházból áll, melyek a XIX. század első felétől a XX. század első harmadának közepéig terjedő időszakból származnak és a lakáskultúrát, a gazdálkodást, a mindennapi élet színtereit (pl. iskola) mutatják be. Ezt követően felkirándultunk a várba is. A várban raboskodott Benyovszky Móric, akinek emlékiratait és útinaplóit Jókai Mór fordította le. Csoportmunkát kaptak a gyerekek, melynek mentén megismerkedtek a várral és annak történelmével.    

   Továbbutaztunk a Csorba-tóhoz. Ott sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, a tó mellett kirándulva elkapott minket az eső. Alaposan elázva és átfázva érkeztünk vissza a szállásunkhoz. Az ide tervezett kiselőadást a buszon hallgattuk meg, az elkészített plakátot ott adtuk körbe, hogy megtekinthessék a gyerekek.

 

   svk 9Utunk negyedik napján reggeli után Lőcsére utaztunk. Városnézésünk során felkerestük a Szent Jakab templomot, ahová sajnos nem volt módunk bemenni a nagy tömeg miatt. Továbbsétáltunk a főtérre, megnéztük a városházát és a Thurzó-házat. Ebben a városban játszódik Mikszáth Kálmán Fekete város című regénye. Kiselőadásokat hallgattunk meg a művel kapcsolatban.

 

   svk towerInnét busszal a Szlovák Paradicsomba, a Hernád-áttörtéshez utaztunk, hogy ott kiránduljunk egyet. A túra alatt biológia szakos kollégánk tartott kiselőadást a gyerekeknek a környék növény- és állatvilágáról.

   A túra olyan jól sikerült, hogy visszaérve a szállásra, a gyerekek már semmilyen közös programon nem akartak részt venni. Nagyon elfáradtak, csak a pihenésre tudtak gondolni.

 

   Utolsó napunkon nem mentünk el Krasznahorka várához, mivel jelenleg zárva van, nem látogatható. Rozsnyóra utaztunk, ahol megtekintettük Kossuth Lajos szobrát. A Rákóczi-szabadságharc alatt 1706-ban II. Rákóczi Ferenc innen kormányzott. Nem időztünk sokáig, mivel Bátkán már vártak bennünket. Eredetileg Rimaszombaton látogattunk volna meg egy iskolát, de az ő visszalépésük miatt új partnert kellett találnunk. Ez lett a Bátkai Alapiskola.

 

   A Bátkai Alapiskolában megismerkedtünk az iskola pedagógusaival és diákjaival. Átadtuk azt a közel 30 könyvet, melyet diákjaink gyűjtöttek össze az Alapiskola könyvtárának megsegítésére. Meghallgattuk a bátkai diákok bemutatóját. Betegség miatt a tervezett foci elmaradt a gyerekek nagy bánatára. Ezért a hozott könyveket segítettünk állományba venni és elrendezni a könyvtárban. Ebéd után indultunk tovább Rimaszombatra, ahol Tompa Mihály szobrát a tér átépítése miatt nem tudtuk megtekinteni. A róla szóló kiselőadást a főtéren hallgattuk meg.

 

   Tanulóink saját elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat. Sokat láttak, színes élményekkel gazdagodtak, de a legjobb hozadéka ennek az öt napnak talán mégis az, hogy új barátságok köttettek, az egymást eddig idegenkedve szemlélő évfolyamtársak most már ismerősként, sőt barátként tekintenek egymásra.

   

svk 6

 

   Hazatérésünk után még hátra voltak az értékelő programok. Az értékelő órát a diákok fényképes beszámolóival és prezentációival kezdtük, majd a kísérő tanárok összefoglalták, hogyan sikerült megvalósítanunk a terveinket, céljainkat. A diákok külön erre az alkalomra készültek egy összefoglalóval, melyet felolvastak a beszámolójukban. Bemutattuk a túrán készült videókat is. Az útinaplókat, prospektusokat, képeslapokat kiállítottuk.

 

   svk 2Bemutató előadásunkat elsősorban a pályázat iránt érdeklődő 5. évfolyamos diákoknak tartottuk.

   A Nemzeti összetartozás – Határtalanul! témanapunkon a felsős osztályok forgószínpadszerűen vettek részt a következő foglalkozásokon: 1. vetítéses interaktív beszámoló a programokról, élményekről, 2. felvidéki étel elkészítése: főző foglalkozás, lapcsánka készítés, 3. előadás a kirándulás helyszíneinek történelmi, irodalmi személyeiről, eseményeiről - ppt szemléltetéssel, 4. tánctanítás-táncház. A foglalkozások több helyszínen folytak, részben egyszerre, részben egymást követően. A táncházat a végére hagytuk, mivel a helyszínt csak így tudtuk biztosítani. A témanapra berendezett kiállításnál a tablókból, prospektusokból 2-2 fő hetedikes diák rövid élménybeszámolót tartott alsós tanulóknak az élményeikről, majd ezt követően kiállítást rendeztünk be az alsósok folyosóján.

 

   A témanap eredményeképpen iskolánk diákjai tudomást szereztek a kirándulásról, bepillantást kaptak az ottani gyerekek életébe, és ismeretekhez jutottak a közös múltunkból.