AD-blacklist1

2019
nov.
09

Jelentős változások a X. kerület vezetésében

Írta: Oszvald György

Testuleti Alakulo 152leadKőbánya 17 fős Képviselő-testülete négy alpolgármesterrel, hat bizottsággal és két tanácsnokkal alakult meg november 7-én, miután minden, a választások eredménye ellen benyújtott fellebbezés és felülvizsgálati kérelem jogerőre emelkedett.

 

 

 

Engedje meg az olvasó, hogy Kőbánya Képviselő-testületének megalakulásáról szóló tudósítást az alpolgármesterek megválasztásával kezdjük! Ennek egyszerű oka van. Az októbert 13-ai választás után, amikor már biztos volt, hogy D. Kovács Róbert Antal nyerte el a polgármesteri címet, arra kértük önöket, hogy játsszanak velünk, tippeljék meg kik lehetnek majd Kőbánya alpolgármesterei.

 

   Hát, be kell látni, tévedtünk: a tippjeink csak három főre szóltak:

   a: Somlyódy Csaba; dr. Pap Sándor; Radványi Gábor

   b: Radványi Gábor; dr. Pap Sándor; Weeber Tibor

   c: Radványi Gábor; Somlyódy Csaba; dr. Horváth Márk

 

   A megnevezett személyekben volt egyfajta következetesség, mondhatnók, logika. Nem véletlen Somlyódy Csaba neve, hiszen a regnáló polgármester kihívója volt. Az sem véletlen, hogy meghagytuk az előző ciklusban bevált triót (Radványi Gábor, dr. Pap Sándor, Weeber Tibor), és arra gondoltunk, a polgármester célja lehet a fiatalítás is (dr. Horváth Márk).

   Mindent összevetve, azért három nevet csak eltaláltunk a javaslatokban, bár ez éppen az az eset, amikor a lottózó három mezőt játszik meg néhány szám variálásával, és mind a háromban akad egy-két találat, de az ötös nincs meg.

 

   A valóság azonban az, hogy D. Kovács Róbert Antal négy alpolgármester jelölt. Az alakuló testületi ülésen titkos szavazással választották meg őket. A szavazás előtt megalakult a szavazatszámláló bizottság Tóth Balázs elnökletével, s az eredményeket is ő közülte a testülettel.

   

Testuleti Alakulo 530a

  Alpolgármesterek eskütétele: szemből balról: Radványi Gábor,  Somlyődy Csaba, Mustó Géza Zoltán, Weeber Tibor, Az eskü szövegét D. Kovács Róbert Antal - bal szélen - mondja.

 

   Weeber Tibor (FIDESZ-KDNP) 9 igen, 6 nem és 2 tartózkodással nyerte el a pozíciót, míg Mustó Géza Zoltán (Demokratikus Koalíció), Radványi Gábor (FIDESZ-KDNP) és Somlyódy Csaba (MSZP) 17-17 egyhangú igen szavazattal foglalhatja majd el a főállású alpolgármesteri széket.

 

*

 

   De vissza a kronológiához! D. Kovács Róbert Antal felkérésére Madarné Bede Marianna, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnökhelyettese (jobbra lenti kép) ismertette a helyhatósági választások hivatalos végeredményét. A tájékoztatásban természetesen szerepeltek a nemzetiségi önkormányzati választás eredményei is. A részletes eredmények ismertetése után a képviselők eskütétele következett, majd átvették a megbízólevelüket és az eskü-okmányokat.

 

   Testuleti Alakulo 173Néhány választási adat. A névjegyzékben szereplő, választásra jogosult polgárok száma 59 170, szavazóként megjelent 25 151 fő, a választási részvételi arány így 42,5% volt. A HVB 14 alkalommal ülésezett, összesen 235 határozatot hozott. A választási törvény megsértése okén 6 kifogást, a HVB döntése ellen pedig 3 kifogást nyújtottak be. A választási cselekmények voltak: 1 polgármesteri választás, 12 egyéni választókörzetben szavazás, 1 kompenzációs lista eredménymegállapítása.

 

   A HVB a nemzetiségi önkormányzatok választásairól megállapította, hogy 15 helyi nemzetiségi önkormányzati eredménylista, 11 nemzetiségi területi lista és 15 országos lista eredménye született meg. A HVB nemzetiségi határozatai ellen 4 kifogás érkezett, melyeknél a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) helyben hagyta a HVB határozatait.

   Az FVB határozatai ellen 3 felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be. Ezeknél csak egy esetben, az 5. sz EVK-ban rendelt el újraszámlálást, a többit elutasította. Az újraszámolás eredménye az eredeti határozatot megállapításán nem változtatott.

   A HVB az ajánlóívek leadásának elmulasztása miatt 7 esetben szabott ki bírságot.

 

   A HVB tevékenységének bemutatása után felsorolta Kőbánya Képviselő-testülete egyéni választókerületenkénti és listán bejutott, már ismert összetételét. A képviselők listája – a betöltött vezetői funkciókkal együtt – az önkormányzat honlapján olvasható.

 

*

 

   Az eskütétel után D. Kovács Róbert Antal napirend előtt ismertette, hogy 3 bejelentést kapott képviselőcsoportok magalakulásáról. Ezeket érkezési sorrendben közölte.

 

Testuleti Alakulo 156

  Szemben az ellenzéki képviselők

 

   Stemler Diána, Major Petra, Huszti András Norbert, Kovács Róbert képviselők Momentum-Párbeszéd néven alakítottak frakciót. A frakció vezetője Kovács Róbert.

   A másodikként érkezett bejelentés szerint D. Kovács Róbert Antal, Radványi Gábor, dr. Horváth Márk, Weeber Tibor, dr. Mátrai Gábor, Molnár Róbert, dr. Pap Sándor és Marksteinné Molnár Julianna részvételével a FIDESZ-KDNP alakított frakciót, vezetője: Radványi Gábor.

   Testuleti Alakulo 411

  Képünkön a fideszes képviselők

 

   Végül: Ács Andrea, Mustó Géza Zoltán, Papp Zoltán és Somlyódy Csaba részvételével Kőbányai DK-MSZP Frakció néven alakult meg a képviselői csoport, Somlyódy Csaba vezetésével.

 

*

 

   A napirendi pontok elfogadásához a képviselők bejelentkeztek, majd D. Kovács Róbert Antal megállapította, hogy a testület 17 fővel határozatképes, és javaslatot tett a kiírt napirend elfogadására. Ezt a testület elfogadta, ám technikai okok miatt az egyhangúlag elfogadott módosított Szervezeti és Működési Szabályzat csak 10:00 órakor lépett életbe. Ezen idő alatt a polgármester részletesen ismertette a kerület fejlődésével kapcsolatos eredményeket, majd Somlyódy Csaba szólt néhány szót a szokatlannak is nevezhető testület együttműködéséről.

 

   A testület megszavazta a képviselők és tisztségviselők juttatásait, majd a bizottságok tagjai esküt tettek.

   Az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának alapdíja 134 100 forint havonta, ehhez bizottsági pótlékok adódnak hozzá: az első bizottsági tagság után 81 950 forint havonta, majd csökkenő nagyságrendben kapnak pótlékot a további bizottsági tagságokért.

   A külső bizottsági tagok egy tagságért Ft-ban részesülnek, mely összeg a bizottsági részvételek számával nő.

   A tanácsnokok díjazása 700 000 forint havonta.

   A tanácsadók neve és tiszteletdíja jelenleg nem ismert.

 

   Az alpolgármesterek illetménye a polgármesteri illetmény 90%-ában lett meghatározva.

   A polgármesteri tiszteletdíjakról pedig ez olvasható az Önkormányzati Hírlevél 2019. évi különszámában (10. szám):

   ,,A megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere illetménye összege megegyezik az államtitkárnak a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény 51.§-ában meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. – a lakosságszámot figyelembe véve – az alábbiak szerint: g) 80%-a a 30 000 fő lakosságszám feletti település polgármestere esetében."

 

A testület bizottságai

 

Testuleti Alakulo 587

  Bizottsági tagok eskütétele

 

Gazdasági bizottság – elnök: Marksteinné Molnár Julianna; tagok: dr. Pap Sándor
Molnár Róbert, Huszti András Norbert, Tóth Balázs; külső tagok: Gerstenbrein György, dr. Som László, Kis Miklós.

Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság – elnök: dr. Horváth Márk; tagok: dr. Pap Sándor, Molnár Róbert, Kovács Róbert, Major Petra; külső tagok: Páll László
Nagyné Horváth Emília, Akócs Zoltán

Költségvetési Bizottság – elnök: Tóth Balázs; tagok: Huszti András Norbert, Marksteinné Molnár Julianna; külső tagok: Tóth Lívia, Almádi Krisztina Éva.

Közjóléti Bizottság – elnök: Papp Zoltán; tagok: Stemler Diána, Ács Andrea, dr. Mátrai Gábor Imre, Molnár Róbert; külső tagok: Lakatos Béla Lajos, Gál Judit, Varga István, Arold Imre György.

Közművelődési Bizottság – elnök: dr. Mátrai Gábor Imre; tagok: Marksteinné Molnár Julianna, dr. Horváth Márk, Major Petra, Papp Zoltán; külső tagok: Gerzson Sarolta, Bolyán András, Zsolt Ferenc, Kollátosz Fotisz.

Közrend- és Állatvédelmi Bizottság – elnök: Stemler Diána; tagok: Kovács Róbert, Ács Andrea, Marksteinné Molnár Julianna, dr. Mátrai Gábor Imre; külső tagok: Irmalós Bence, Vincze Sándor, Péter Norbert.

 

cikkünkhoz képgalérfia tartozik - ITT

fotó: 10kerkult.hu/OGY

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül

tamogatas