AD-blacklist1

2019
okt.
22

Ellenzéki összefogás – Fidesz 3:0

Írta: szerk-OGY

fvb felleb 1021A kőbányai helyhatósági választások után három egyéni választókerület (1., 5. és 6.) eredményét támadták meg az alulmaradt érintettek. Ügyükben a Fővárosi Választási Bizottság döntött.

 

 

 

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választásokon három egyéni választókerület vesztese élt fellebbezési jogával, és megtámadta az első körben kihirdetett eredményeket.

  Indoklásként – csak a választókörök sorszámainak változását aktualizálva – egy formaszöveget nyújtottak be:

   

 

   Fellebbező előadta, hogy a 2019. október 13-án lezajlott önkormányzati választáson valamennyi szavazókörben … a szavazatszámláló bizottsági tagok jelezték számára, hogy az érvényes és érvénytelen szavazatokat a bizottságok nem kezelték a törvény szerint. Az érvényes szavazatok közé bekerültek érvénytelenek és fordítva, illetve volt olyan érvénytelen szavazat, amit – tévesen – érvényesnek minősítettek, annak ellenére, hogy nem két egymást metsző vonallal szavazott a választópolgár.

 

   Kifejtette, hogy a jelzett hibák sértik a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 193. § (2) bekezdés a) pontját, illetve 194. §-át, így ezek alapján a HVB határozata jogszabálysértő.

 

   A fellebbezésében előadottak alátámasztására bizonyítékként becsatolta a megjelölt szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak nyilatkozatát. Mindezek alapján kérte a Fővárosi Választási Bizottságtól a szavazatok újraszámolását.

 

A fellebbezés nem alapos.

 

A Fővárosi Választási Bizottság mindhárom esetben a következő döntés hozta:

 

 A Fővárosi Választási Bizottság az elsőfokú határozatot helybenhagyja.

 

   A további jogorvoslati lehetőség a fellebbezők számára nyitott, a Fővárosi Ítélőtáblához címzett felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be a Fővárosi Választási Bizottságnál úgy, hogy az legkésőbb 2019. október 24-én (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen.

 

 Az elutasítások indoklásában figyelemre méltó az FVB fogalmazása:  

 

   ,,A Fellebbező általánosságban említi meg, hogy az SZSZB nem kezelte törvény szerint az érvényes és érvénytelen szavazatokat az említett szavazókörökben. Nem jelöl meg – még példálózó jelleggel sem – olyan konkrét eseteket, amelyek alapján látható lenne, hogy az SZSZB milyen érvénytelenségi ok miatt állapította meg egy-egy szavazat érvénytelenségét, vagy mely érvénytelenségi ok fennállása ellenére tekintett egyes szavazatokat érvényesnek. A bizonyítékként csatolt nyilatkozatok sem jelölnek meg konkrét eseteket, valamennyi nyilatkozat az „úgy emlékszem”, „valószínűleg tévedésből” megszövegezést alkalmazza, tehát feltételezésen alapul."

 

A Fővárosi Választási Bizottság határozatai

 

1.sz. evk – Gál Judit – ITT

5.sz. evk – Gerstenbrein György – ITT - ezen határozatban a FVB Gál Judit és Gerstenbrein György fellebbezését összevontan is tárgyalta.

6.sz. evk – Szilágyi Sándor András – ITT

olvashatók.

 

   Szerkesztőségünk továbbra is figyelemmel kíséri a fellebbezések sorsát, egyúttal a kőbányai képviselő-testület összetételének alakulását.

 

fotó: Cinkóczi Sándor/444.hu

 

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül

tamogatas