AD-blacklist1

2018
jún.
14

Cui prodest?

Írta: Oszvald György

1566392 orig lead13 igen, 2 tartózkodás szavazati aránnyal fogadta el a Kőbányai Képviselő-testület azt az előterjesztést, melyben a Mocorgó Óvoda és a Csupa Csoda Óvoda sorsát pecsételték meg a május 24-ei ülésen. Cui prodest, azaz kinek az érdeke? Szerkesztőségünk igyekszik bemutatni a döntés hátterét pro és kontra.

 

 

 

„Ezt a helyzetet se megérteni, se elfogadni nem lehet csak tudomásul venni. Egy olyan óvodát semmisítenek meg amilyen nincs több az országban. Egy olyan nevelő testületet szüntetnek meg, akik magasan képzettek, kiváló szakemberek, s ami még ennél is fontosabb jól tudnak és szeretnek is együtt dolgozni, együtt lenni, és ami ettől is fontosabb tudnak is!” – írja Gönczi Ildikó, az önkormányzat honlapján közzétett előterjesztés  egyik vélemény mellékletében.

 

   Mielőtt az említett hátteret részleteznénk, felhívjuk az olvasó figyelmét a Mérce internetes portál ebben a témában írott cikkére.

 

   „Április 26-án Kovács Róbert, Kőbánya fideszes polgármestere bejelentést tett az önkormányzat fenntartásában működő Mocorgó Óvoda dolgozói és szülői közössége előtt: a Kőbányai út 30. sz. alatt tevékenykedő intézmény napjai meg vannak számlálva. Az indok alapvetően az, hogy kell a terület az új Közlekedési Múzeumnak, amelyet az óvoda szomszédságába, az egykori Északi Járműjavító épületébe költöztetnének, 2022-es tervezett nyitással.”

 

   A teljes cikk IDE kattintva olvasható.

  Javasoljuk még ugyanebben a témában a 444.hu cikkét és az nlcafe.hu írását is.  

 

Kérdések születése

 

   Azt bárki láthatja, olvashatja, hogy az előterjesztő nem volt kicsinyes: a Hatásvizsgálat részben nagyon alaposan, kimutatásokkal, táblázatba foglalt adatsorokkal igyekszik alátámasztani az egyébként meglehetősen bonyolult átszervezést.

 

   Mindezeket egyszerűsítve és összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az önkormányzat (önként és dalolva vagy valamilyen rosszul értelmezett lojalitásból vagy miért is?) elad egy, a tulajdonában álló telket a rajta álló építménnyel együtt a Magyar Államnak (hogy az eladási ár reális-e? - nem tudjuk). Ha jól értjük, bár ezt konkrétan nem fogalmazza meg az előterjesztés, a tulajdonosi jog tényleges átruházása feltételhez kötött. Azaz, a Közlekedési múzeum kivitelezési munkáinak megkezdéséig „a Mocorgó Óvoda épületének és az Óvoda által használt telekterületnek a térítésmentes használatát az Önkormányzat részére biztosítja.”

   Persze, van ám ebben egy csavar, mert az előterjesztés Tartalmi összefoglalójában nem ilyen egyszerű a megfogalmazás. Szerepel az a kitétel is, hogy a Mocorgó óvoda használati jogát „a Magyar Állam az óvodai telephely megszüntetéséig biztosítja.” Az csak egy másodlagos kitétel, hogy a kivitelezés megkezdéséig.

   

kobanya30 muhold

 

   Hogy miért is vesszük ketté az elvileg egy mondatot? Mert közben azt olvassuk, hogy az átszervezés 2018. július 31-ei és augusztus 31-ei dátumokat ír elő a megszűnő Csupa Csoda Óvoda leltározására, a vagyonátadásra, s egyéb adminisztratív feladatok befejezésére. (A táblázat    „A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő leltározási, beszámolókészítési, vagyonátadási és egyéb pénzügyi feladatok” címen található.)

   Ezek a tételek azt jelentik, hogy a Csupa Csoda Óvoda 2018. augusztus 1-jei hatállyal beolvad a Mocorgó Óvodába (Kőbányai út 38.) és az említett, feltétellel eladott óvoda (Kőbányai út 30.) telephelyként működik, amíg működhet.

 

   Itt engedjen meg az olvasó néhány kérdést, melyek – függetlenül attól, hogy 200 főre csökken (100 fő az óvodában 100 fő a telephelyen) átmenetileg a tervezett létszám (a jelenlegi összesen 250 helyett) és munkahelyek is megszűnnek – az átszervezés sürgősségére vonatkoznak.

 

   – Van-e már legalább valamilyen vázlatszinten létező terve a közlekedési múzeumnak, amelyből kitűnik, hogy valóban szüksége van a saroktelekre és ezt az önkormányzatnak kellő időben átadta-e a döntést megelőzően? Szeretnénk hangsúlyozni, nem holmi szalvétára felskiccelt koncepcióra gondolunk egy üzleti ebéden!

   – A Mocorgó Óvoda telephelyének végső elhagyása valójában mikor következik be?

   a/ Ha a beolvadással létrejövő új intézményhez minden szükséges jogi lépés befejeződik, vagy    

   b/ Ha a kivitelezéshez szükséges minden jogi lépés (tervezési pályáztatás, kivitelezési pályáztatás és minden más egyéb dolog) jogerősen megtörténik?

 

   És ez nem lényegtelen, mert a kivitelezés elkezdése nem az önkormányzattól függ, ellenben az új intézmény jogi létrehozásával. Azaz, ha az új költségvetési intézmény papíron kész, mondjuk 2018. szeptember 30-ra, akkor már nem is kell a Kőbányai út 30. szám alatti telephely? Vagy vegyük figyelembe, hogy a 2018/19-es nevelési évben még itt folyik a munka és csak a 2019/20-as nevelési évtől lesz váltás? Vagy mikor is?

 

   Hadd idézzünk ide egy párbeszédet a 2018. április 10-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésről!

 

   „Tóth Balázs: Azt lehet tudni, hogy az óvoda területére miért van szüksége a Múzeumnak? Mit terveznek oda?

   Elnök (D. Kovács Róbert -a szerk.): A tervek előkészítése folyamatban van. A koncepció szerint a körúttól az Opera műhelyházáig terjedő területet szeretné a Közlekedési Múzeum használni, a Törekvés Művelődési Központ épületével együtt. Olyan elképzelések fogalmazódtak meg, hogy a területen lenne egy megállója a nosztalgia vasútnak és a nosztalgia villamosok is itt kötnének ki. Ez lenne majd a kapu területe a múzeumi területnek, tehát egyfajta fogadótérként, közösségi térként funkcionál majd, szinte egy közparkként szeretnék használni.

 

   De kérdezünk tovább.

 

   – Van-e bármilyen bizonyíték (hiteles jegyzőkönyv, hang- vagy audiovizuális felvétel) arra, hogy a kőbányai honatyák elgondolkodtak-e, vitáztak-e arról, hogy a kinek az érdekei erősebbek: a két óvodát „használó” elsősorban kőbányai szülők és gyerekek és az óvodákban dolgozó szakemberek érdekei vagy, egy itt magának helyet kinéző intézmény kormányközeli „köreinek” befolyása, politikai nyomása? Azaz, mameluk módjára végrehajtjuk a központi ukázt és még meg is magyarázzuk vagy a minket megválasztó polgárok érdekeit tekintjük elsődlegesnek?

  – Feltette-e azt a kérdést bárki is a kőbányai képviselők közül, hogy van-e valami baj, működési,  nevelési, szakmai, pénzügyi vagy bármilyen más probléma a két óvodánál, amelyek együtt vagy külön-külön indokolják a két nevezett óvoda tevékenységébe történő nagyon jelentős mértékű beavatkozást? Ha netán erre nemleges válasz született, feltéve és megengedve, hogy elhangzott a kérdés, akkor miért is nem a kerületiek képviselete az elsődleges?

   – Készült-e értékbecslés az értékesítendő tulajdonról? Ha igen, hol található? Mely cég készítette? Ezek nyilvánosságra hozatala nélkül miért annyi az annyi, amennyi? Azaz, 280 millió forint? Ja, és 27%-os ÁFA-val vagy a nélkül ennyi?

 

Döntés előtt

 

   A képviselők májusi döntését megelőzően jól látható és nyomon követhető módon zajlott egy széles körű véleménynyilvánítás. Az óvodák vezetői, pedagógusai, óvodapszichológus, szülői közösségek és mások juttatták el észrevételeiket a döntéshozókhoz. Ezeket az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

 

   Tanulmányozva a véleményeket, megfigyelhető, hogy az átszervezés szakmai alapú elutasítása nagyon erős, ugyanakkor a jelenlegi Mocorgó óvoda teljes feladása, a beolvadás ténye, a leendő Közlekedési múzeum helyigényének elfogadása (minden dokumentum nélkül, csak „bemondásra”) meglehetősen szolgai.

 

Néhány konkrétum a Csupa Csoda Óvoda alkalmazotti körének észrevételeiből.

 

   „A területen lévő ingatlan tulajdonosai X. kerületi Önkormányzat, valamint a Magyar Állam, itt helyezkedik el a Mocorgó óvoda. A Magyar Állam az Ingatlan önkormányzati tulajdonban álló tulajdoni hányadának megvásárlására elvi szándéknyilatkozatot tett.”

   Véleményünk: Vételi szándék az állam részéről. Természetesen mi is fontosnak tartjuk az önkormányzat által előterjesztett Közlekedési Múzeum és Operaház Műhelyházának létrejöttét. Tudjuk, hogy ezek a beruházások fontosak, anyagilag is növelik a kerület bevételét, melyet nagy részben az Önkormányzat óvodáinak korszerűsítésére és az óvodai udvarok szépítésére fordítanának.

   „Javasolom, hogy az önkormányzat biztosítsa az Ingatlant a Múzeum számára, és tegye meg az ezzel összefüggésben szükséges, köznevelési intézmények átszervezésére vonatkozó intézkedéseket.”

*

   „A módosítás célja a Kőbányai Mocorgó Óvoda felvételi körzetének szűkítése és a Kőbányai Gyöngyike Óvoda körzetének bővítése.”

   Véleményünk: Érthető a módosítás, egyet értünk vele.

   Itt azért muszáj szólnunk! A módosítás oka nem a körzethatár megváltoztatása! Az egy járulékos elem, amely magyarázható azzal, hogy a Kőbányai út 30. szám alatt nem lesz a jövőben óvoda, még telephely szinten sem!

   A módosítás valós oka a Közlekedés múzeum ide telepítése és annak koncepcióban jelzett helyigénye. És ez alapvetően nem mindegy!

 

A Csupa Csoda Óvoda Szülői Szervezete észrevételei, véleménye

 

   „Önmagában arra az egy indokra tekintettel – az előte1jesztésben szereplő módon – végrehajtani az egyesítést, hogy a Kőbányai Mocorgó Óvoda magasabb vezetői teendőinek ellátására megbízott vezetőjének a határozott idejű szerződése később jár le, meglehetősen elhamarkodott döntésnek tűnik. Ezt támasztja alá továbbá az is, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvodát lényegében semmilyen változás nem érintené. Az előterjesztés szerint a jogutóddal megszűnő óvoda székhelye – ezáltal az ott dolgozók munkavégzésének helye – a jelenlegi marad.”

*

   3660476 orig„A legfontosabb érték, hogy a Kőbányai Csupa Csoda Óvoda 12 év nehéz szakmai munkát követően 2017. decemberében nyerte el az Örökös Zöld Óvoda címet, amelyre a háromszor elnyert és fenntartott Zöld Óvoda cím megszerzése után lehet pályázni. … A címet elnyerő óvodák a környezeti nevelés terén végzett tevékenységük elismeréseként a Zöld Óvoda cím oklevelet kapják meg, mint állami kitüntetést. … A cím elnyerése mellett kiemelten fontos annak megtartása is. Az előterjesztésben szereplő megvalósítás nagymértékben veszélyezteti a hosszú évek munkája során elnyert cím megtartását, a vezetőváltás pedig a cím elnyerésének újból lehetőségét.”

*

„..kérjük, hogy Kőbányai Csupa Csoda Óvoda dolgozóinak – a vezetői beosztáson kívül – garantálják, hogy az egyesítést követően valamennyien az intézmény alkalmazottai maradhatnak.”

   Az észrevételek, javaslatok aláírója: Bánócziné Lukács Tímea, Szülői Szervezet elnöke

 

Szemelvények a Mocorgó Óvoda vezetőinek észrevételeiből

 

   „Az elmúlt 3 évben intézményünkben a dolgozói fluktuáció megszűnt, egy összetartó munkaközösség alakult ki, amelyben számíthatunk egymásra, segítjük egymás munkáját, hiányzás esetén pótoljuk a hiányzó kollégát. A szervezetfejlesztés, csapatépítés elérkezett egy magas szintre, az óvoda inspiráló, nyugodt légkörében minden dolgozó a hivatásának élhet. … Egy gyermeknevelési intézményben az egyik legfontosabb emberi személyiségjegy az érzelem kinyilvánítása, ezért fontos, hogy az óvoda nemcsak a munkahely, hanem második otthon is az itt dolgozók és a gyermekek számára egyaránt. Innovatív, magas színvonalú, minőségi pedagógiai munka csak azon a munkahelyen alakulhat ki, ahol a dolgozónak a tárgyi feltételek mellett, az érzelmi stabilitás is biztosítva van. … Célunk a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítése, a nem magyar anyanyelvű gyermekek beilleszkedésének támogatása, tehetséggondozás és felzárkóztatás. … Ez az előterjesztés beárnyékolja az általunk képviselt szemlétet, és megakadályozza annak megvalósítását, hogy a nevelőtestület együtt, közösen folytassa tovább a hatékony nevelő munkát.”

*

   img 5289„Az óvodába járó gyemekek 41 %-a körzetes, 44 %-a kerületi és 27 %-a más kerületből érkezik. A Kőbányai Mocorgó Óvoda elhelyezkedését tekintve rendkívüli helyet foglal el a kerület határán. Két frekventált út, a Kőbányai út és a Könyves Kálmán körút fogja közre. A közelünkben lévő piac sok kínai, vietnámi, román, ukrán nemzetiségű családnak ad munkalehetőséget, ebből kifolyólag az óvodánkat látogató gyermekek majdnem fele nem magyar anyanyelvű családból származik.”

*

   img 4335„Olyan óvodai közösség kialakításáért és fenntartásáért munkálkodunk mindennap, amelyben elsődleges szempont a gyermekek jogainak szem előtt tartásával a befogadás, elfogadás; harmonikus légkörben, általunk kidolgozott pedagógiai programmal, innovatív egységes alkalmazotti körrel; mindenki – gyermek, szülő, óvodai dolgozó – a kötelezettségek betartásával is jól érezze magát. A sikeres nevelési eredmények mutatják, a Migráns Program folytatásának szükségességét.”

*

   „Véleményünk:

   Mindannyian – az itt dolgozó munkatársak, az idejáró gyermekek, családok – megszerettük ezt az óvodát. Sok jó lehetőséget látunk benne. Szívesen dolgoznánk továbbra is ezen a helyen, ebben az intézményben, ilyen szemlélettel, alkalmazotti körrel. Szeretnénk, ha Kőbánya büszke lehetne a Közlekedési Múzeum mellett a Kőbányai Mocorgó Óvodára is.”

 

Kőbányai Mocorgó Óvoda - Szülői, dolgozói vélemények

 

   „Szomorúan vettem tudomásul azt a hírt, hogy a Kőbányai Mocorgó Óvoda a jövőben nem működhet tovább a jelenlegi formájában. … Ez az óvoda egyedülálló abban a tekintetben, hogy a gyermekeknek majdnem a fele nem magyar anyanyelvű. Befogadó szemléletében példaértékű lehetne a továbbiakban is. 2018/2019 nevelési évben örömmel szeretnénk elkezdeni, illetve némileg továbbfejlesztve, kiegészítve folytatni a migráns programot, amely sok gyermek magyar nyelvismeretének fejlesztéséhez járul hozzá. Jelenleg bizonytalan vagyok abban, hogy ez hogyan tud később folytatódni.

Vörös Bernadett, óvodapszichológus”

*

   Nagyon sajnálom, hogy így alakult óvodánk sorsa. Éppen 2020-ban lenne 40 éves. A kerület egyik legnagyobb és legszebb óvodája. Kár érte. De legjobban azt sajnálom, hogy ez az összeszokott kis közösség feloszlik. Nehéz belenyugodni ebbe a helyzetbe mindenkinek. Remélem, hogy ennek ellenére minden kollegának úgy alakul majd a jövője , hogy elégedett lesz új munkahelyével.

Lőw Rudolfné”

*

    „A hatásvizsgálat során csak számokat, dokumentumokat rendezgetnek az íróasztalon a döntéshozók, de a számok mögött gyermekek vannak és az ő családjaik. Az ő sorsukról döntenek úgy, hogy nekik és nekünk itt dolgozó pedagógusoknak egy parányi beleszólásunk sem lehetett. … Nem értem, hogy mért egy jól működő, a kerület jó hírét emelő intézményt kell megszüntetni, ahol maga az épület tágas, világos is jó állapotban van, hiszen 2017. december elején fejeződött be a nyílászárok teljes cseréje, ami rengeteg pénzt és sok ember munkáját emésztette fel. Ennyit ér valakinek a munkája? Két év múlva minden megy a szemétbe, és az enyészeté lesz? Hol gazdaságos ez? Szép kis példát mutatunk az ifjúságnak. Nincs becsülete, sem a munkának, sem az érte kifizetett pénznek. … Tudom, néha kell a változás, máskor szükségszerű, de csak akkor hasznos, ha az, jobbá teszi az emberek életét, nem elrontja a meglévő jót.  

Fülöpné Debreczeni Csilla”

*

   „Ezt a helyzetet se megérteni, se elfogadni nem lehet csak tudomásul venni. Egy olyan óvodát semmisítenek meg amilyen nincs több az országban. Egy olyan nevelő testületet szüntetnek meg, akik magasan képzettek, kiváló szakemberek, s ami még ennél is fontosabb jól tudnak és szeretnek is együtt dolgozni, együtt lenni, és ami ettől is fontosabb tudnak is! … A Polgármester úr azt mondta „Neki ez a második munkahelye és őse szívesen váltana”. Ez sokat mond. Honnan gondolja, hogy mi igen?”

Gönczi Ildikó”

*

   Érdekes gondolatokat vet fel Vecsernyés Emőke szülő. Azt írja, a fejlesztések a gyermekek számának növekedésével is együtt járnak majd de „az albérletben élő gyermekek zöme nem tud bejelentkezni, hiszen a tulajdonos nem járul hozzá, így a lakcímnyilvántartásban sem szerepelnek. Velük mi lesz?”

   Az óvodai foglalkoztató termek kapcsán azt kifogásolja, hogy sok helyen ma sem felelnek meg a szabványnak. „Az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő. … A Csupa Csoda óvodában jelenleg sincs meg szerintem a 2 m2”. Arra hivatkozik, hogy az önkormányzat engedélyezheti az eltérést, de „a 2 m2 alatt a törvény szerint alkalmatlan az óvoda.”

   Végül az óvoda elhelyezkedésével kapcsolatban ezt írja: „A területigényt felül lehetne vizsgálni. Az óvoda egy sarok porta, így nem esik útjába a beruházásnak. Elképzelhető, hogy az ide tervezett épület funkcionálisan kialakítható lenne a régi szerelő csarnokok tetőterében, így az ovi is maradhatna. Ráadásul, ez az óvoda ető, a csupa csoda csak ,szintre hozható’, ami akkor sem lesz kényelmes, ha elkészül. Vecsernyés Emőke szülő”

*

   „A kőbányai Mocorgó Óvoda átszervezésével kapcsolatosan mély szomorúsággal tölt el, hogy gyermekek jövőjét érintő változásokról, a szülőket egy átalakítási folyamat szinte legvégén tájékoztatják.” – írja Kása-Gál Anita Fruzsina a polgármesternek.

   Hivatkozik arra, hogy a Mocorgó Óvoda adottságai kiválóak, tágas udvar, tornaterem, a nemzeti sokszínűség pedig előny. Ugyanakkor „a Csupa Csoda Óvoda fizikai paraméterei sajnos korlátozottabbak, az óvodát körülvevő épített környezet pedig erősen behatárolja annak fejlesztési lehetőségét.”

   Elutasítja a Közlekedési múzeum tervezett helyét, mondván: „A régi józsefvárosi pályaudvar területe ki válóan ellátná ezt a feladatot, hiszen a terület hatalmas, rendelkezik mind vasúti-, mind villamos csatlakozással, a múzeum épületei köré még egy park is kényelmesen helyet kaphatna.”

   (Vajon gondolt-e erre bárki is a múzeum új helyének keresésekor? – A szerző kiemelése)

*

   „A bezárás ,összevonás’ mellett egyetlen érv szól, az pedig a területigény egy múzeum számára! Minden más érv a gyerekeinknek minden szempontból megfelelő Mocorgó Óvoda megtartása mellett szól!” – írja Gerzsényi Zoltán, sok más egyéb érv felsorolásán túl.

   mocorgo 160

  Kínai, vietnámi, magyar kiállítás a Mocorgó Óvodában - 2013 

 

   „Tisztelt polgármester úr tisztelt döntéshozók, ha valami épül és fejlődik, az jó, ezt tudjuk. Ha valamit azért kell meg szüntetni mert rossz volt, akkor az is elfogadható Azonban itt valami olyat akarnak bezárni, megszüntetni, ami nem hogy rossz nem volt, hanem éppen hogy nagyon is jó és a gyerekeinket szolgálta kiváló minőségben, és ezt továbbra is megtehetné!” – indokolja Gerzsényi az átszervezés elutasítását.

*

   Eléggé egyértelmű az alábbi állásfoglalás is:

   „A kínai és vietnámi szülők egyhangúan tiltakoznak az óvoda bezárása, és a körzetesítés átalakítása ellen.”

 

Kommentek a facebook közösségi oldalról

 

   Preszl Éva: Az egyetlen intézmény volt, ahol jól érezte magát a gyerekem. Megtanulta, hogy minél többfélék vagyunk, annál színesebb a kultúránk. Ja és, hogy nem lett rasszista, idegengyűlölő? Bocsi. Én így szeretem.

   Hegedűs Zoltán: Nem tudom az Önkormányzatnak miért érdeke tönkre tenni a jót?

   Médiné Póczos Krisztina: Azért a nép hangja lehet, hogy segítene megtartani.

 

De a nép hangja a másik irányba is hat(hat):

 

   Németh János: „A kérdés az, szükségünk van-e nekünk bihari utcai meg hős utcai cigánygettokra, meg migránsóvodára vagy sem.”

   Farkas Gábor: „Az intézmény multikulturális jellege kerül veszélybe”. Hála istennek! Meg ez a mérce nevű oldal is veszélybe kerülhetne!”

   Nagy Béla: „Nem értem, hogy miért kéne Kőbánya érdekeit szolgáló nagyberuházásokat lemondani egy szűk réteg igényei miatt. Az Operaház és a Közlekedési múzeum több évtizedre meghatározza a terület jellegét és hatalmas fejlődést jelent. A cikkben leírták, hogy az óvoda neveltjei a Kőbányai úti piac dolgozóinak gyerekei, vagyis Józsefváros is megoldhatná, hiszen iparűzési adót szed tőlük.”

 

fotó: google map, óvodák albumai, 10kerkult.hu

 


Szerkesztői vélemény

 

Erről az előterjesztésről és döntésről egy réges-régi anekdota jutott az eszembe.

   A kupec szeretné eladni a lovát, s dicsekszik annak erősségével, holott láthatóan egy eléggé rozzant gebéről van szó, a fogazatával, mely – mondanom sem kell  hiányos, no, meg hogy szemellenző nélkül is képes vágtázni. Bizonyítékul rá is ver a „paripa” farára, az meglódul, s a néhány méterre lévő falnak rohan, s eldől. A leendő vevő gúnyosan megjegyzi. Hát, te bibas! Ez a ló vak! Mire a kupec. Á, nem vak az, csak vakmerő!

 

   Valahogy így van ezzel az önkormányzat is, de mondhatnám, inkább a képviselőtestület igennel szavazó többsége. Meglehetős  „vakmerőség” úgy igent mondani egy túlnyomó többségében ellenállással kísért előterjesztésre, ahol nekik, a rendeletalkotóknak, valójában semmi kézzel fogható, konkrét, azonnal érvényesíthető érvük nincs. Szemben a két óvoda dolgozóinak és szülői közösségeik érveivel!

 

   Vagy én lennék vak?

(Oszvald György)


Álljon mellénk, támogassa a szerkesztőség munkáját, hogy fejlődni tudjunk, hogy színesebbek lehessenek cikkeink! A részletekért kattintson a képre!

tamogato tabla 400px