AD-blacklist1

2023
máj.
23

Nyílt levél Karácsony Gergely főpolgármesternek

Írta: Oszvald György

bicajut leadMa délelőtt munkások érkeztek a Kőér utcába és a Gergely utca-Petrőczy utca szakaszon, a páros oldalon három élő, egészséges, a felnőttkorba lépő fát irtottak ki. Legallyazták őket, majd rönkökre vágták, kocsira rakták, s a maradó tuskókat a délután folyamán „elreszelték”. Csúf, üres a Kőér utca…

  

 

   A 10kerkult.hu oldalamra 2023. április 13-án töltöttem fel a BKK április 12-én közzétett cikkét a kerékpáros fejlesztésekről. Természetesen, mint a BKK is, információnak, a kőbányai lakosok tájékoztatásának szántam a leírtakat.

   A cikk különösebb módon nem érintett, hiszen nem használok kerékpárt, s higgye el mindenki, sokszor irigyelem is azokat, akik a nyeregbe pattanva hamarébb érnek el az adott célhoz, mint én a tömegközlekedés eszközeivel és gyalogosan.

 

   Az a megállapítás a BKK cikkében, hogy „Jelentős közlekedési fejlesztések kezdődtek Budapest X. kerületében…” nem mond semmit. Mert azt hiába írják meg és részletezik, hogy mely utcákban, milyen módon kívánják elvégezni a fejlesztést, ha semmiféle más információt nem közölnek. A csatolt térkép is csak az utcákat jelöli, és jelmagyarázattal mutatja be, hol milyen módon kívánják megvalósítani a fejlesztést.

   A magam részéről, mint Kőér utcai lakos, elismerem, hogy a BKK híre hasznos, ugyanakkor temérdek információt nem tartalmaz. Mindjárt sorolom, mire gondolok, de, hogy a BKK vagy másik cég kötelessége a tényleges tájékoztatás, először idéznék néhány sort a postaládámba ma délelőtt bedobott Kőbányai Hírek havilap vonatkozó cikkéből.

   „… Aki nem megy el Újhegyig, hanem a Gitár utcai körforgalomban balra vagy jobbra fordul, kétoldali kerékpársávon folytathatja útját a Sörgyár utca, illetve a Gyömrői út felé. (…) Az Óhegy utca és a Gyömrői út között pedig helyenként kiszélesítik a Kőér utcát, hogy elegendő hely legyen a kétoldali kerékpársávoknak.” (Azért csak rákérdezek, hogy a Gitár utca-Mádi utca körforgalmú kereszteződésben hová szélesítenek, miből vesznek el területet a kerékpársávnak?)

   Hát, ennyi, és ezek fényében/árnyékában lássuk – nem csak én, de feltételezem, a Kőér utca lakói is – mit is hiányolok.

 

*

   • Ha a BKK április 12-én közzé tette a tájékoztató cikket, ez azt jelenti, hogy már jóval ezt megelőzően késznek kellett lennie egy ütemtervnek, hogy melyik napon és melyik utcában kezdik el a fejlesztést.

   Miért nem tudott erről a lakosság, konkrétan a Kőér utcai lakosság, már áprilisban? Hol maradt el az írásos, részleteket is tartalmazó levél/szórólap/akármi más?

   bicajut2Miért nem volt területenként/utcánként lakossági tájékoztató(!), ahol el kellett volna hangoznia annak, hogy miért kell a Kőér utca Sörgyár utca- Gyömrői utca szakaszát kiszélesíteni? Itt-ott. Konkrétan: melyik utcaszakaszt szélesítik majd ki? Nincs számadatokkal alátámasztva az utca szélessége, nincs információ arról, hogy ott, ahol két kamion bőséggel elfér egymás mellett, miért is kell járdákból, parkolókból lecsípni minimum 1 méteres sávot, sok mindent tönkretéve ezzel? Miért nem elég egy jól látható felfestés?! Pl.: az egyirányú Ihász utcában ez a megoldás megfelelt?

 

   • A Kőér utcában a Perőczy út-Gergely utca közötti szakaszon gondolkodás nélkül kivágtak három hatalmas, élő fát. Miért? Járt egyáltalán az utcában a tervező? És ha járt, és ha mindenképpen ragaszkodott a páros oldalon a jelenlegi parkolósáv megkurtításához (ha netán zöldfelületként értelmezi ezt a sávot), miért nem egy olyan megoldást választott, hogy a fákat kikerülő hurkot tervez be.

    Ki adott engedélyt – egyáltalán kéretek-e – az egészséges, felnőttkorba lépő fák kiirtására? A kérdés ragozható: tudomásom szerint Kőbánya minden fáját nyilvántartásba vette a kőbányai önkormányzat, és ezek a fák az úttestet szegélyező zöldsávban vannak, így ez az ő tulajdonuk. Értesítették-e az Önkormányzatot a fairtásról, kértek-e ehhez engedélyt? Vagy a BKK beruházási osztályvezetője a hasára ütött, és jelezte a tervezőnek, „zöld” az út?

     bicajut3Hogyan kell értelmezni, hogy a Petrőczy utcáig terjedő utolsó kb. 15 méterben lévő két fát nem kell kivágni? A rózsaszínű jelzőoszlopocska ugyanis a Kőér utca-Petrőczy utca sarkán látható.

     Amennyiben ezen a Kőér utcai szakaszon kétoldali kerékpárutat terveztek, vajon mi lesz a páratlan oldal fáival? Kiirtják azokat is? (Az egyik ott lakó hölgy a fairtás alatt a könnyeivel küzdve tette fel a költői kérdést: hát hogy fog kinézni ez a szép, árnyas utca a fák nélkül? Csak mellesleg, hogy más szakaszokra is utaljak, a többi szakaszon is mészárlás lesz?

   Hogyan kell értelmezni, hogy a kerékpárutak csatlakoznak a már meglévő hálózatba, ha a Sörgyár utca kereszteződés után nincs tovább kerékpár sáv, azaz nem csatlakozik sehová. Éppen ezért lehetetlen a kérés, az ötlet, hogy a Gitár utcai körforgalmú kereszteződés után nem kell kerékpársáv? Ha nem is sok, de szép summa spórolható meg. Vagy vigyék le a Jászberényi útig, Többe kerül, de legalább egy főútban ér véget. (Holnapután majd valaki eszementnek esetleg eszébe juthat, hogy szélesítsük ki a Jászberényi utat is, és egy adott helyen vezessük be a Rákos patak-menti kerékpárúthoz. Hiszen a BKK a március 22-i cikkében éppen a kerékpárútról cikkezett. Hmmm…)

 

   • A Kőér utca már említett szakaszán a két oldalán lévő házak többségéhez kapubejárók tartoznak, és a spontán módon (no meg a kényszer miatt) létrejött parkolók vannak. Ha tényleg kétoldali kerékpár sáv lesz, mi történik pl. a kapubeállókon joggal parkoló autókkal. Belelóg majd az autó hátulja a kerékpársávba? Ugyancsak igaz ez a jelzett parkolókra is. Vagy mi is lesz…?

   A Kőér utca páratlan oldalának végén a Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola előtt kialakított parkolók vannak. Azokból is elveszik a kerékpársáv szélességet? Hol parkolnak majd a tanárok, a szülők?

   Egyáltalán? Hol tudnak majd parkolni a két oldal autótulajdonosai, ha szélesítés eredménye az lesz, hogy a kocsik hátulja belelóg a kerékpársávba? Megjegyzem a páros oldalon mintegy negyven autóról van szó, s ezek nem mindegyike Trabant méretű.

 

*

Kedves Karácsony Gergely!

 

   Úgy hirtelen ennyi, de nagy valószínűséggel egy időben megtartott lakossági fórumon még ezernyi kérdés elhangozhatott volna, s talán az idióta terveket is – bármennyire arról zengedezik a BKK, hogyan kapcsolják be fejlesztésre szánt terület utcáit a kerékpáros úthálózatba – módosítani lehetett volna.

   Szeretném kiemelten hangsúlyozni, hogy nem a kerékpárosok ellen beszélek! Nem!

   De annál inkább beszélek a felelőtlenségről! Legyen az a BKK vagy a fairtást végző munkások (elmondásuk szerint a fairtásra a Közúttól kapták az ukázt). Kifogásolom a lakosság semmibe vételét, mert gondolom, lakossági fórumot sehol sem tartottak, továbbá felelős/felelőtlen lehet ön is, mert vagy nem győződött meg a korábbi tájékoztatás alaposságáról (ugye nagyberuházásról beszélünk).

   Hangsúlyozom a környezetvédelmi faktorokat, hiszen az eddig kivágott fákat nem kapjuk vissza az utcában, vagy talán nem is tájékoztatták a részletekről? Ment a nagyvonalú, meseszerű rizsa, és arra meg rábólintott?  

   Nem rosszindulatból, de azt is feltételezhetem, hogy a BKK lepasszolta a feladatot – ezzel együtt a felelősséget is – és akkor ennek a cégnek a vezetőit kell hibáztatni és felelősségre vonni, azzal a kiegészítéssel, hogy a terveket a BKK készítette.

 

   bicajut1És, hogy miért is önnek, Karácsony Gergely főpolgármesternek szól a nyílt levél? Mert – és itt újfent a Kőbányai Híreket idézem, élve a cikk első sorával – „Évek óta húzódó nagyberuházás kivitelezésének egy részét indította el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Budapesti Közlekedési Központ Kőbánya centrumában…”

 

   Hát ezért! Mert személy szerint a főpolgármester a „gazda”. Az, hogy a BKK-nak van egy beruházási osztályvezetője, számára ez nem jelent mindenek feletti döntési jogosultságot.

 

   *

   Úgy vélem és meggyőződésem, hogy Karácsony Gergelynek kutya kötelessége, hogy számon kérje – és hadd fogalmazzak csak egy rövid összegzéssel – hol maradt el (Kőbányán már nem először) az érintett lakosság tájékoztatása, a vélemények kikérése?!

 

   Ugye, kedves Gergely, egyetért a felvetett hiányosságokkal? Kérem, utasítsa a BKK-t, hogy ne másolja le, ne játssza el a debreceni akkumulátorgyár koreográfiját: először rombolunk, rabolunk, életeket teszünk tönkre, majd elkezdünk építeni, s ha már nem visszafordítható a folyamat, összehívunk egy tájékoztató lakossági fórumot…! Ugye, egyetért velem?

 

   A levélhez és az oldalamon közzé tett cikkhez is a ma délelőtt készült fotókat csatolom.

 

Tisztelettel,

Oszvald György

Budapest, 2023. május 23.