AD-blacklist1

2018
jún.
22

Dr. Tüskés Gábor kapta az idén a Szent László-díjat

Írta: Oszvald György

SZTLN Dijatado 054leadÜnnepi képviselő-testületi ülésen adták át Kőbánya kitüntetéseit, elismerő címeit június 21-én. Gazdára találtak a Szent László-díj, a Kőbánya díszpolgári címek, a Kőbányáért díjak és az ágazati elismerések.

 

 

 

Az ünnepélyes képviselő-testületi ülés első aktusa a TEK csapatzászló bevonulása volt, majd a műsorban is közreműködő Ökrös Tibor és zenekara, valamint a Tutta Forza Zenekar trombitásai részvételével felcsendültek a Himnusz hangjai.

 

Bényi Ildikó (MTVA) rövid köszöntője, bevezetése után felkérte D. Kovács Róbert polgármestert, tartsa meg ünnepi beszédét.

 

   SZTLN Dijatado 160D. Kovács Róbert (képünk) napjaink egyik legfontosabb jellemzőjével kezdte a beszédet, Azt mondta, hogy „rendkívüli idők tanúi vagyunk, amikor az állandó technológiai újdonságok mellett folyamatosan átalakul minden a politikában, Európában, a világban.” Megállapította, a mai nemzedék nem az állandóság, hanem az állandó változás világában él, s ebben sokak eltávolodnak a helyes értékrendektől.

 

   – Kell valami kapaszkodót találni, kell valami, ami segít tájékozódni, ami segít visszatalálni az igazi értékekhez – mondta, majd így folytatta. – Ezeket az értékeket az otthonunkban, a családunkban találjuk meg, s itt, ebben a teremben, azokban az emberekben, akik itt ülnek előttem.

   A továbbiakban hangsúlyozta, hogy akik most elismeréseket kapnak, nemcsak a saját területükön alkotnak maradandót, de a „magas szintű szakmai tudásuk emberséggel, tisztességgel, hittel és elszántsággal párosul”, öregbítve Kőbánya jó hírét a szűkebb pátria határain túl is.

 

   SZTLN Dijatado 070A díjazottak köréről a polgármester elmondta, olyan sokszínűek, mint a kerület társdalami háttere. „Van köztük művész és tudós, pedagógus és sportszervező, tűzoltó és orvos, újságíró és védőnő, szociális dolgozó, technikai munkatárs, dajka, köztisztviselő, pályakezdő és nyugdíjas.” (Képünkön balról: Hencz Vilmos, Eisenkrammer Károly, Rozsi Marianna)

 

   Köszöntője végén hangsúlyozta, hogy a most kitüntetettek önzetlenül dolgoztak Kőbányáért, nem munkájuk, hanem hivatásuk van, volt, s ennek szellemében tesznek, tettek másokért, sokszor olyan dolgokat is, amiket nem tartalmaz a munkaköri leírás. Ez a hivatás a szívből jön, s ez az igazi értékteremtő erő.

  

SZTLN Dijatado 185  A polgármesteri gondolatok után, az idén a Terrorelhárítási Központ részére adományozott zászlószalagot a hagyományoknak megfelelően D. Kovács Róbert felkötötte a TEK csapatzászlójára.

    

Díjazottak

 

   SZTLN Dijatado 827Szent László-díjat kapott dr. Tűskés Gábor egyetemi tanár, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, tudományos tanácsadó. (képünk)

 

   SZTLN Dijatado 791Kőbánya díszpolgára cím birto  kosa lett Illényi Katica hegedűművész (képünk)

 

   Kőbánya díszpolgára posztumusz elismerést kapott Görgey Artúr hadvezér.

 

   Kőbányáért díj elismerésben részesült Kleinheincz Gábor közgazdász és az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió.

 

   Kőbánya szolgálatáért emlékérem kitüntetésben részesültek nyugdíjba vonulásuk alkalmából  Tüzes Ágnes zongoratanár, Kroó György Zeneiskola AMI

   és Balla Attiláné bölcsődei dajka, Kőbányai Manóvár Bölcsőde.

 

Elismerő címek  

 

   Kőbánya Kiváló Segítő Szervezete – Baptista Szeretetszolgálat Utcafront Menedék Hajléktalan Személyek és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
   Kőbánya Kiváló Sportszervezője – Eisenkrammer Károly sportszervező
   Kőbánya Kiváló Kovácsa – Hencz Vilmos patkoló és gyógykovács

   Kőbánya Tűzvédelméért – Hoffmann Zoltán tűzoltó százados
   Kőbánya Kiváló Híradósa – Rozsi Marianna főszerkesztő-riporter
   Kőbánya Kiváló Bábművésze – Vári Ildikó Rozália pedagógus, bábművész

 

Ágazati elismerések  

Egészségügyi ágazat  


   Beretzky Endre-díj – Dr. Jakab Edit gyermekorvos és dr. Tabányi István családorvos
Wágner Viktória-díj – Szilvási Mária védőnő
Év Ápolója Díj – Kaszay Edina Kinga asszisztens és Kiss Zsuzsanna asszisztens

 

Közigazgatási ágazat

 

   Rottenbiller-díj – Végh Erzsébet osztályvezető
   Kiváló Technikai Munkatárs – Kárpáti Péter karbantartó, gépkocsivezető

 

Kulturális ágazat

 

   Manninger Miklós-díj – Kőhegyi Gyula grafikusművész

 

Oktatási ágazat

 

   Sajó Sándor-díj – Gózon Kinga hegedűtanár, Kuróczi Éva pedagógus, Lőw Rudolfné óvodapedagógus, Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető, Nagy Ágota Gizella óvodavezető, Takácsné Tóth Ágnes pedagógus
Kiváló Technikai Munkatárs – Enyedi Jánosné technikai dolgozó, portás

 

Szociális ágazat

 

   Soos Géza-díj – Kósa-Fehér Anikó csoportvezető, Murvainé Vincze Margit kisgyermekgondozó

   Stróbl Mária-díj – Murvainé Vincze Margit kisgyermekgondozó

   Kiváló Pályakezdő Munkatárs – Kecser Henrietta kisgyermekgondozó
   Kiváló Technikai Munkatárs – Sógorka Istvánné technikai alkalmazott

 

SZTLN Dijatado 884

  A kitüntetésekben részesültek tablója

 

Az eseményről készült képgaléria ITT tekinthető meg.

fotó: 10kerkult.hu/OGY