AD-blacklist1

2018
feb.
27

Kontúr kontra önkormányzat

Írta: szerk

Testuleti 18 02ho 277Mi továbbra is együttműködésre és párbeszédre törekszünk – írta az Országos Sajtószolgálatnál (OS) megjelent Közleményében a kőbányai Kontúr Közhasznú Egyesület a február 22-ei botrányos képviselő-testületi ülés után. Az egyesület közleményét változtatás nélkül adjuk közre.

 

 

 

Mi továbbra is együttműködésre és párbeszédre törekszünk

 

    Értetlenül állunk a 2018.02.22-ei képviselő testületi ülésen történt döntés előtt, mivel Kőbánya egyik legnagyobb volumenű „szociális” programjáról van szó, melynek előkészítettsége erősen megkérdőjelezhető, amiről sem az ottélőkkel, sem pedig az ott működő civil és egyházi szervezetekkel továbbra sem kíván egyeztetni sem a Kőbányai Önkormányzat, sem a Képviselő testület jelentős része.

 

   A Kontúr Egyesületnek az Önkormányzat közleményében foglaltakkal ellentétben nem célja a Hős utcai lakótömbök megtartása, a fennálló helyzet konzerválása. A Bihari út kapcsán – kellő ismeret hiányában – nincs kialakított álláspontunk. Mindenképpen egyetértünk viszont A Város Mindenkié Csoporttal abban, hogy a 21. században megengedhetetlen emberek hajléktalanná tétele, családok szétszakítása, s emberi sorsok semmibevétele.
  

  Teljes mértékben visszautasítjuk és felháborítónak tartjuk az Önkormányzat azon valótlan, és a tények teljes ismeretét nélkülöző állítását, miszerint „egyes civil szervezetek illegális lakásfoglalók, tartozást felhalmozók, a törvényekkel visszaélők botránykeltését használják fel politikai céljaikra.”

  A Kontúr Egyesület 2014. óta van jelen a Hős utcában, ahol hetente több alkalommal tart gyerekfoglalkozásokat és családi programokat, illetve a lakók részére közösségi beszélgetéseket,  2017. őszétől pedig – a helyi humánszolgáltató tevékenységébe besegítve – esetkezeléseket.

 

Tevékenységünket önkéntesen, pártoktól függetlenül végezzük

 

   2016. óta, a lakókkal folytatott közösségi beszélgetések eredményeképpen, folyamatosan jelezzük a Kőbányai Önkormányzatnak, hogy a telepfelszámolás ügyében az ott működő civil szervezetek bevonásával, tervezésre, párbeszédre lenne szükség, mert a lakók hosszú évek óta bizonytalanságban élnek, nem kapnak lakhatásukat illetően megfelelő tájékoztatást. A probléma megoldására folyamatosan párbeszédet kezdeményeztünk az Önkormányzat vezetőivel, amit eddig elutasítottak, írásban tett kezdeményezéseinkre nem válaszoltak. 

  

   Mindezen tények következtében az előterjesztést beterjesztő képviselő személyében, pártpolitikai érdektől függetlenül, végre egy olyan képviselőt találtunk az Önkormányzat Képviselő testületéből, aki kész az Önkormányzatban a Hős utcai telepfelszámolással kapcsolatos ügyeket képviselői beterjesztéssel a testület elé vinni. A Képviselő testületet munkáját rövid összefoglalóval kívántuk segíteni, amelyben bemutatjuk a Hős utcai lakók helyzetét. Az összefoglalóban kitérünk arra, hogy a telepfelszámolást előkészítő döntések, programok elmaradtak, továbbá, hogy az ott élő lakókat nem célszerű előítéletektől sem mentesen, egy csoportként kezelni. 

   Szociális területen tevékenykedő szervezetként továbbra is arra tökeszünk, hogy az intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel hálózatként együttműködjünk a társadalmi problémák megoldása érdekében. 
  

Partnere kívánunk lenni a helyi önkormányzatnak

 

   Partnere kívánunk lenni a helyi önkormányzatnak, szociális segítő szervezeteknek, mert a probléma komplexitásához mérten, kevésnek látjuk a telepen folyó szociális, mentálhigiénés, jogi segítségnyújtást, adósságkezelést segítő munkát. Egyesületünk jelenleg ezt az űrt igyekszik önkéntesek segítségével betölteni.

   A lakókkal együtt konkrét elképzelésekkel rendelkezünk a telepfelszámolással kapcsolatban, ezért továbbra is kérjük a polgármester urat, s a képviselő testületet a civil szervezetek, lakók és szakemberek bevonását a folyamatba.Budapest, 2018.02.24.

Kontúr Közhasznú Egyesület  

 

OS/MTI; fotó: 10kerkult.hu