AD-blacklist1

2017
dec.
31

Karácsonyi szentmise a börtönben

Írta: Oszvald György

Venyige u Biboros mise 098leadAz év végén a szokásosnál több információ érkezett a BVOP sajtóosztályáról, melyek többnyire a fogvatartottak karácsonyi ajándékozásairól, a jó cselekedeteikről szóltak. Karácsony előtt pedig kiemelkedő eseményre, Erdő Péter bíboros, a Venyige utcai objektumban december 22-én tartott ünnepi miséjére szólt a meghívó.

  

Mintegy száz fogvatartott ült csendben, fegyelmezetten a kultúrteremben, s várta a bíboros érkezését. A várakozás alatt a program szerinti közös éneklést gyakorolták gitárkíséret mellett.

Erdő Péter a megérkezése után jelezte, bár még van idő karácsonyig, de most az éjféli mise liturgiája szerint tartja meg az istentiszteletet, s így „együtt ünnepeljük a szent ünnepet”.

 

   A közös imádság után fogvatartottak idéztek a bibliából, majd Pál apostol szavait idézte az egyik plébános a Szent lecke az apostolok leveleiből, utána a Jézus születéséről szóló evangéliumot olvasták fel.

 

   Venyige u Biboros mise 072Az elhangzottakhoz igazodva a bíboros azonnal a lényegre tért. Kijelentette, hogy karácsonykor Jézus világra jöttét ünnepeljük. – Jézus születése jó hír, amely rádöbbent bennünket egy mélyebb valóságra. Közénk született az Isten, s ezzel vállalta emberi sorsát, s ezzel elárulta nekünk a teljes igazságot az emberről – mondta.   

 

   Felidézte, Krisztusról más helyeken olvasható a Szentírásban, hogy ő tudta, mi lakik az emberben. „Ő ismeri természetünk és szívünk jő és rossz oldalát.”  Jézus Krisztus tudja, hogy sokszor ugyanaz az ember milyen jó és gonosz dolgokra képes. De az ember csak az evilági dolgokat látja, Jézus végtelen jóságát nem veszik észre, így az is elsikkad, ki is az ember, s kivé válhat.

 

   – Vajon ki gondol arra, hogy az élőlények sokaságát, a saját személyes létünket a történelemnek ebben a pillanatában Istennek köszönhetjük? Ha pedig ráérzünk erre, de mégis elutasítjuk a hála érzését, és nem döbbenünk rá a saját méltóságunkra sem. Mert hiba az, ha a többi valóságot nem ismerjük eléggé, de sokkal nagyobb a baj, ha magunkról nem tudjuk, kik vagyunk! – hangsúlyozta az önismeret fontosságát a bíboros, majd úgy folytatta, hogy ha tudnánk magunk értékeit, akkor nem szórnánk szét magunkat a külső látszatban, nem hajszolnánk olyasmit, ami nem is igazi érték! 

 

  Erdő Péter ezután azt fejtette ki, ha saját erőből nem tudjuk megteremtetni a méltóságunkat, akkor át kell tekintenünk, mit is ajándékozott nekünk az Isten. S ha nem is tudjuk a teljességet számba venni, azt tudjuk, él bennünk a szellem, a lélek, s meg tudjuk magunkat különböztetni mindenki mástól.

 

  Venyige u Biboros mise 170És itt zárul az a kör, amire a bíboros a bevezetőben utalt. A betlehemi gyermek vállalta a sorsunkat, szegénynek született, de mindenkivel osztozott sorsában. – Ő hát az a kisded, akinek születését ünnepeljük!

 

 

   Venyige u Biboros mise 238A szentmise végén a szokásos áldozásra került sor, majd a fogvatartottak saját készítésű ajándékkal kedveskedtek Erdő Péternek. A viszonzás nem maradt el, minden résztvevő egy bibliát kapott ajándékul.

 

   Az istentisztelet után lehetőségünk nyílt a magukat arccal és névvel vállaló fogvatartottakkal egy rövid interjút készíteni.  

 

   Venyige u Biboros mise 064aÉltünk az alkalommal és Cséri Zoltán bv. dandártábornokot, az intézet parancsnokát (képünk) arról kérdeztük, tekintve Erdő Péter elfoglaltságait, mennyi idővel a tervezett szentmise előtt kell a meghívásról egyeztetni?

 

   – Szóbeli egyeztetések voltak, majd írásban is megerősítettük a felkérést, a végleges választ pedig egy hónappal ezelőtt kaptuk meg, miszerint a december 22-e megfelelő számára és szentmisét fog celebrálni.

   – Izgalmas kérdés, hogyan, milyen kritériumok szerint választják ki, hogy mely fogvatartottak vehetnek részt az alkalmon? Gondolom, ez egyfajta jutalom a számukra?

   – Igen, jutalom is, egyben ajándék is. Azok a fogvatartottak lehetnek itt, akik az egyházi életben aktívak, akik teljes hitéletet folytatnak az intézetben, s a munkájukkal kiérdemlik, hogy ide jöhetnek. Mindegyik objektumunkban vannak lelkészek, két római katolikus és egy evangélikus pap szolgál, s ők tesznek javaslatot a szentmise résztvevőire.  

 

   Venyige u Biboros mise 206A két fogvatartottnak – kéümkön balról: Tóth Gabriella és Rácz Andrea – ugyanazt a kérdést tettük fel. Erdő Péter bíboros nyilván egy másfajta hangulatú misét tart, mint az a börtönkápolnában szokásos. Mennyi ideig tart a lelki muníció az egyházi főméltóság szavai után? Tóth Gabriella válaszolt először.

 

   -Már többször hallottam a bíboros urat, sajnos, de örömömre is, és másokat is kiemelt alkalmakon, és mondhatom, egész évig kitart a lelki vigasz, a megerősítés. Nem hagyják kialudni a három legfontosabb dolgot, ezek a hit, a remény és a szeretet. Ezt a szeretet kapjuk mindannyian ilyenkor. A reményt és hitet pedig azért kell erősíteni, mert a fájdalom is bennünk van – és itt szándékosan nem fogvatartottakat mondok, kik azok a bennünk, hanem gyülekezeti tagokat – hogy nem lehetünk együtt a szeretteinkkel.

 

   Rácz Andrea úgy vélekedett, alapvetően mindegy, ki mondja az igét, de az ünnepi miséknek mindig van egy különlegessége.

 

   – Kiemelt, fontos eseményekről szólnak, míg a hétköznapi alkalmak a mindennapokat állítják egy-egy mise középpontjába. A karácsonyi mise különösen azért érdekes, mert előre vagyunk ugyan 1-2 nappal, de lélekben ott lehetünk az éjféli misén! És ez nagyon fontos, erre azt mondhatom, hogy egészen különleges lelki töltöttséggel megyünk bele abba a karácsonyba, amit végül is a cellánkban fogunk eltölteni. Egy-egy ilyen kiemelt mise hosszú időre tud támogatást adni, oly annyira, hogy még a zárkatársainknak is tudunk átadni belőle, könnyebbé tudjuk tenni számukra benti életet.

 

*

Amíg néhányan a megérdemelt élményt, a bíboros szavait hallgatták, mások – a rácsok mindkét oldalán – egy sajátos rend szerint ünnepelt.

 

   karacsonykor dolgozok Jo 3„Nemcsak a fogvatartottak töltik benn a börtönben az év végi ünnepeket; de a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársai is szolgálatot látnak el a bv. intézetekben. Az adventi időszakban a felügyelők emberséggel, de határozottsággal biztosítják a börtönök rendjét.

   karacsonykor dolgozok 1 joA karácsony a börtönökben is ünnep, ilyenkor a családjuktól távol lévő mintegy tizennyolcezer fogvatartott részére igyekszünk megkönnyíteni az ünnepeket; kiemelten figyelnek a kollégáink arra, hogy minden zárkában megteremtsék az adventi időszak hangulatát. A fogvatartottaknak lehetőségük van szeretteiknek különféle ajándéktárgyakat készíteni, amelyeket a rendszeres látogatáson felül kapott „karácsonyi” családi beszélőn adhatnak át. A családi beszélő intézménye nem mai találmány börtöneinkben: ilyenkor közvetlenül és kötetlenül beszélgethetnek, de akár a kialakított játszósarokban játszhatnak is gyermekeikkel az elítéltek. Minden intézetben szerveznek adventi, karácsonyi műsort, amelyeket látogatófogadáskor a családtagjaiknak adnak elő, vagy a fogvatartott társaik előtt mutatnak be.

 

    Bár a büntetés-végrehajtás szigorú költségvetéssel gazdálkodik, az ünnepi menü a börtönben sem teljesen hétköznapi: rántott hal, bejgli, káposzta vagy rántott hús kerül az asztalra. Arra is ügyelnek, hogy az intézetet feldíszítsék: fenyőágakkal, díszekkel teszik színesebbé a körleteket, karácsonyfát állítanak a közösségi helyiségekben, a körletfolyosókon, a könyvtárban” – írja közleményében a BVOP sajtóosztálya.

 

Fotó: 10kerkult.hu; BVOP

 

Kérjük, olvassa el a kép szövegét, s álljon mellénk, támogassa a szerkesztőséget, hogy fejlődhessen! És, hogy miért is tegye? Azt pedig a képre kattintva nézheti meg.

tamogato tabla 400px