AD-blacklist1

2019
feb.
18

Kérdezz-Felelek üzleti reggeli

Írta: Oszvald György

BKIK reggeli 049leadKőbányai vállalkozók találkozóját szervezte meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) Ipari és Kereskedelmi Tagozata az önkormányzat tavaly nyár végén átadott Átriumában, február 14-én. A Kérdezz-Felelek üzleti reggelin közel 30 helyi vállalkozás vett részt.

 

 

A nagyszerű belső udvarban Szatmáry-Jähl Angéla, a kereskedelmi tagozat elnöke, Zsabka Zsolt, az ipari tagozat elnöke, D. Kovács Róbert Antal, Kőbánya polgármestere (hivatali elfoglaltsága miatt késöbb Radványi Gábor alpolgármester) és Bellovics Péter, a BKIK X. kerületi tagcsoportja elnöke adtak rövid tájékoztatót, majd a vállalkozóké volt a szó.

  

BKIK reggeli 060

  balról: Zsabka Zsolt, Radványi Gábor alpolgármester (D. Kovács Róbertet váltotta a fórum második részében), Bellovics Péter, Szatmáry-Jähl Angéla

 

   BKIK reggeli 030A reggeli vállalkozói találkozó magyarázatát Zsabka Zsolt adta meg.

   „Tavaly augusztusban indítottuk el a Kérdezz-Felelek reggelit. Ez egy új kezdeményezés volt annak okán, hogy megtudjuk, vajon a vállalkozók mit szeretnének, mi az, amit nekik nyújtanunk kell, s hogy miért is van a kamara. A kezdeményezés sikeres volt, decemberben a tagok azt kérték, ne csak a központban, a Krisztina körúton találkozzunk, de menjünk ki a kerületekbe, s kérdezzük a vállalkozókat arról, miben tudnánk nekik segíteni?

   BKIK reggeli 031aA legfőbb feladatunknak a gazdaság összességének vizsgálatát tekintjük, s nem fog jól működni a kamara, ha csak egy-két területet elemez.” – mondta az ipari tagozat elnöke, majd hozzá fűzte, hogy a területükhöz tartozó szakmákat egyben vizsgálják.

 

   D. Kovács Róbert Antal (bal oldali kép) elsőként a helyszínről szólt, melyet össze lehet kötni a vállalkozásokkal, hiszen éltaluk valósult meg az Átrium. Néhány gondolatban vázolta, ha a kerületet a vállalkozások szempontjából vizsgálja, a „leg”-ek városáról szólhat.

   „Mind a multinacionális nagyvállalatok, mind a kis- és közepes vagy akár a mikor vállalkozások tekintetében igaz, hogy Kőbánya messze eltér az országos átlagtól. Csak vegyipari nagyüzemből 53 van a kerületben, köztük a zászlóshajók, a Richter, az EGIS, a Ceva, s mellettük több magas hozzáadott értéket felmutató céget lehet említeni, például a Bosch egyik helyi részlegét. Itt 1500 mérnök dolgozik, de a jelenleg is folyó fejlesztések okán a közeljövőben további 2500 magasan kvalifikált munkaerőt kívánnak foglalkoztatni. De egy kis családi vállalkozásról is tudunk, mely az innovációra, fejlesztésre alapozza tevékenységét, s ma már milliárdos nagyságrendben van jelen a csomagolóanyagok piacán.” – villantott fel néhány részletet D. Kovács Róbert a helyi viszonyokról, kiegészítve azzal, hogy ötezer körül van a kereskedelemben a szolgáltatóiparban és az egyedi gyártások területén működő kisvállalkozások száma.

 

   A polgármester fontosnak tartotta elmondani, hogy az önkormányzat sokat tesz azért, hogy a vállalkozások megfelelő körülmények között dolgozhassanak, s ennek okán jó a kapcsolatuk is. E témakörbe sorolta az önkormányzat nagymegrendelői szerepét is, hiszen meglehetősen sok munkát kínál a helyi vállalkozásoknak, akár a jelen esemény catering szolgáltatása.

 

   BKIK reggeli 035Szatmáry-Jähl Angéla elnök asszony (jobbra) azt emelte ki, hogy 1990 óta a BKIK és a kerületi önkormányzatok kapcsolata a törvényről is szól, hiszen ez utóbbiak bizottságainak ülésein elhangozhatnak a vállalkozások javaslatai, igényei. A BKIK a fővárossal is kiépítette ezt a kapcsolatot, s a saját működési területéről szólva hasznosnak bizonyultak az oktatás, a pénzügyi- gazdasági szegmensekben nyújtott támogatások: tanácsadás, javaslatok, sőt, vitás ügyekben a békéltető testület jogi segítsége is.

   Szólt arról is, hogy a vállalkozók sok esetben reagáltak a kérdéseikre úgy, hogy akár a tagságuk, akár a befizetett 5000 forintos regisztrációs díj ellenében nem tudják, mit várjanak a kamarától. „Nos, ezért is vagyunk itt egyebek mellett, hogy elmondhassák, milyen gondjaik vannak, miben tudunk segíteni.” – indokolta a találkozó célját.

 

   Bellovics Péter kifejezte örömét, hogy Kőbányán elsőként tartja meg a kamara ezt a fórumot, aláhúzva, hogy ez bizonyítéka annak, Kőbánya kiemelt szereppel bír a kamarai tervek, programok között. Ugyanígy értékelte az önkormányzat hozzáállását is, hiszen első szóra adott helyet a vállalkozói találkozónak. „Ezek a tényezők jó kiinduló pontot adnak a későbbi munkánkhoz – adott hangot reményeinek.

 

*

   Szatmáry-Jähl Angéla utolsó szavait követően kezdődött el a találkozó lényegi része, a kérdések és feleletek sora.

   

BKIK reggeli 040

   A jelen lévő cégvezetők érdekes gondokat, gondolatokat vetettek fel. Balatoni Henrik (balra) – Fe-Group Invest Zrt. – szelektív hulladék begyűjtés, hasznosítás témakörben vetette fel, hogy tudomása szerint országos gond a háztartási hulladék szelektív begyűjtése, mit lehet erről tudni Kőbányán? Ha pedig itt is gondok vannak, segítséget ajánlott fel az önkormányzatnak PET-palackok, papír és elektronikai hulladék átvételében, feldolgozásában.

   Válaszában D. Kovács Róbert jelezte, nem akar a „elugrani” a kérdés elől, de ebben a témával a főváros rendelkezik hatáskörrel. Így a szelektív hulladékbegyűjtés is fővárosi feladat. De azt is felvetette, hogy a lakossági nem kielégítő, hiszen a fém- és PET-palackokat sokszor összenyomás nélkül dobják a gyűjtőkbe, így a szállítók a „levegővel teli kukákat” viszik a lerakókba.

 

   BKIK reggeli 041Keresztes Gyula (jobbra) – GuardTech Hungary Kft. – arra keresett választ, hogyan tudna olyan adatbázishoz hozzáférni a BKIK-nál, hogy a saját nagykereskedelmi tevékenységüket a X. kerületben működő vállalkozásokra egy apró módosítással kiterjesszék, hogy a nagyker közbeiktatása nélkül juthassanak hozzá a munkavédelmi termékeikhez?   

     

   BKIK reggeli 045Csányi Péter (balra) – Tantusz Kft. – azt firtatta, hogyan tudhat meg bővebbet a BKIK szolgáltatásairól? Másik kérdése egyben javaslat is volt: jó lenne, ha létrejöhetne (vagy létezik-e) olyan vállalkozói találkozó, ahol a cél azegymás előtti bemutatkozás, lényegében az egymásra találás. Ennek bizonyára sok hasznát láthatnák.

 

   BKIK reggeli 052Bokros László kulturális szakújságíró, a Jazzy Rádió műsorvezetője (jobb oldali kép) elmondta, hogy Kőbánya egy olyan kincs, már ma is meglévő lehetőségekkel, ahol némi gasztronómiai körítéssel egy kulturális, zenei fellegvárat lehetne kialakítani. Ebbe a hosszútávú projektbe sok helyi vállalkozót lehetne bevonni. A rock-zene kapcsán felvetette, hogy megfelelő körülmények mellett sok zenész itthon maradna, s nem mennének el luxushajókra dolgozni.

 

   A felvetett kérdésekre, javaslatokra D. Kovács Róbert válaszolt. Megemlítette, hogy bár sokan még ma is valamiféle „külvárosi, a kultúrától távol lévő helynek gondolják” a kerületet, sok olyan unikális adottsága van, melyek különleges eseményeket eredményeznek. Elmondta, két éve készült egy turisztikai tanulmány arról, hogyan lehetne Kőbányát feltenni a turisztikai térképre? „Ez a tanulmány sok mindre kitért, köztük a kitörés lehetőségeként említette a kulturális és gasztronómiai területet és ezek kapcsolatát.” – mondta. Hozzá tette, hogy Kőbánya önkormányzata már lépett ebben, és a sörgyári 1-es telephelynek nevezett területen kialakított egy közel 30 hektáros ingatlanegyüttest, mely alkalmas lehet erre a célra, továbbá megvannak az alapok, melyekre fel lehetne építeni egy „kőbányai mini művészetek völgyét.”

   

BKIK reggeli 050

 

   Zsabka Zsolt a kérdések kapcsán egyértelművé tette, hogy az 5 ezer forint nem a kamarai tagság díja, mert a tagság önkéntes, ez egy regisztrációs díj, amelyet a kamarai törvény alá tartozó vállalkozásoknak ír elő a törvény. Ebből fedezi a kamara a különféle szolgáltatások díját, például a békéltető testületét. Elmondta, Budapesten 49 121 ide tartozó vállalkozás működik. Ha mindezek adatait szeretnénk kiküldeni, egyrészt az adatvédelmi törvényt sértenénk meg, másfelől a munkaigénye meghaladja a lehetőségeinket. „A csapdát ott tudjuk elkerülni, hogy a már említett, a kamarában szervezett bemutatkozási lehetőségeket ajánljuk a vállalkozásoknak, minden hónap első keddjén, egy előre jelzett igénybejelentés alapján.” – mondott egy lehetőséget.

 

   Szatmáry-Jähl Angéla azt emelte ki, hogy a kereskedelemben a legfontosabb a piac és az ismertség. „Ezért tagjaink körében – Kőbányán valamivel több, mint 300 önkéntes tagunk van – levélben kértük, hogy járuljanak hozzá elérhetőségeik közzé tételéhez. Ha ezt pozitívan jelzik vissza, már előrébb léptünk, mások adatait csak akkor tudjuk kezelni, ha erre felkérnek minket.” – egészítette ki kollégája válaszát. Elmondta még, hogy „fellelkesítette” őt a Bokros László „Budapest az élő zene fővárosa” ötlete.

   Elmondta még, hogy a törvényhozók nem a vállalkozások ellen hoznak rendeleteket, de igaz, hogy egyes szegmensek kiesnek a látókörükből, hiszen nem is tudnak róla, s így objektíve nem tudnak foglalkozni azokkal a gondokkal. A kamara a gondokra fel tudja hívni a figyelmüket, feltéve, ha ismeri ezeket.

   A vállalkozói találkozókra D. Kovács Róbert polgármester is kitért, s ígéretet tett rá, hogy szervezni fognak ilyen fórumot.

  

   A 10kerkutlt.hu portált kiadó 10Ker-Press Kft. képviseletében jómagam (Oszvald György) azt javasoltam, hogy éljenek a vállalkozások azzal a lehetőséggel, hogy önkéntes alapon, akár egy fizetett PR-cikk keretében írják le magukról a fontosnak tartott dolgokat, s ebből az adott sajtóorgánumnál kialakulhat egy adatbázis, amely nem sért semmilyen adatvédelmi előírást, de teljes képet adhat a vállalkozásról, segítve ezzel az egymásra találást, az üzleti kapcsolatok létrejöttét.

   BKIK reggeli 057aDr. Fejér Tibor háziorvos (balra) arra volt kíváncsi, egyben egy felsőbb szintre továbbítható jelzést is tett, hogy miért kell nekik, iparűzési adót fizetniük? Hogy érthetőbb legyen a kérdés, hozzá tette, nem saját jószántukból lettek praxissal bíró orvosok, de a vonatkozó törvények nyomán lettek kényszervállalkozók! S ez üzleti világ igencsak messze áll az orvosi hivatástól.

 

   Zsabka Zsolt a kérdés első felére általános választ adott, mi szerint az iparűzési adót helyi rendelet szabályozza. Ez alól mentességet az önkormányzat adhat.

A kamarai vonatkozású felvetésekről (tagság, regisztrációs díj) pedig már korábban szólt.

 

   BKIK reggeli 069Ignáth József (jobb oldali kép) – SalesCon Kft. – azt vetette fel, hogy cége szeretne terjeszkedni, ehhez terület kellene számukra, s ezt elősorban Kőbányán szeretné megvalósítani, lévén 18 éve itt működő vállalkozás. Felvetette, hogy az induló vállalkozásoknak mi módon lehetne egyfajta „inkubátorház” létrehozásával segíteni az első években?

 

   A kérdésre Szatmáry-Jähl Angéla reagált, hivatkozott a már említett bemutatkozási lehetőségre, de konkrétumként említette, hogy a Hungexpo területén a turisztikai kiállításon a kamara standján adnak lehetőséget bemutatkozásra; a fórum napjáig 17 vállalkozás jelezte szándékát.

 

   A találkozó végén Zsabka Zsolt elmondta, hogy a találkozóról emlékeztetőt készítenek, s ezt eljuttatják az arra igényt tartó vállalkozásoknak, természetesen a felvetett kérdésekre adott rövid válaszokkal együtt.

 

kép: 10kerkult.hu/OGY

 

Az oldal minden tartalma ingyenesen hozzáférhető, de előállításuk pénzbe kerül.

tamogatas